Whiplash Injury – Ano ang mga dapat mong malaman

Ang whiplash ay tumutukoy sa pinsala sa leeg ng isang indibidwal, karaniwang sanhi ng biglaang pag-galaw. Ang pinsalang ito ay isang karaniwang resulta ng aksidente sa kotse, at maaaring magdulot ng malaking epekto sa buhay ng isang tao. Kung ikaw ay nakaranas ng whiplash dahil sa kapabayaan ng ibang tao, maaaring magkaroon ka ng karapatang mag-claim ng kompensasyon para sa iyong gastusin sa medikal, pagkawala ng kita, at iba pang pinsala. Mahalagang maunawaan ang mga batas na nakapalibot sa mga claim ng pinsalang dulot ng whiplash sa Queensland, Australia upang matiyak na matatanggap mo ang nararapat na kompensasyon. 

Ano ang Whiplash Injury?

Ang Whiplash ay isang uri ng soft tissue neck injury na sanhi ng mabilis na pag-galaw ng ulo. Karaniwan itong resulta ng aksidente sa kotse at maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng sakit sa leeg, pananakit ng ulo, at problema sa pagtulog, pati na rin ng mas malubhang mga isyu tulad ng pamumulikat ng kalamnan, pangingirot, at pamamanhid. Sa ilang kaso, ang whiplash ay maaari ring magdulot ng pangmatagalang kapansanan na maaaring malaki ang epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. 

Pagpapatunay ng Pananagutan

Upang makapaghain ng claim para sa pinsalang naranasan sa isang aksidente sa kotse, dapat mong patunayan na ang aksidente ay sanhi ng kapabayaan ng ibang driver. Maaaring kasama dito ang mga pahayag ng mga saksi, mga medikal na ulat, mga ulat ng pulis at iba pang kaugnay na ebidensya. Ang kumpanya ng third-party insurance ng driver ay mag-iimbestiga, magpapahayag, at magrerepaso ng mga medikal na ebidensya upang malaman ang pananagutan ng driver at ang saklaw na kabayaran para sa pinsala. 

Limitasyon sa Oras

Sa Queensland, ang taong napinsala sa isang motor vehicle accident ay karaniwang may tatlong taon mula sa petsa na nangyari ang aksidente para makapaghain ng claim para sa whiplash injury. Ibig sabihin, kinakailangang ng agarang aksyon at humingi ng legal na representasyon sa lalong madaling panahon pagkatapos ng nasabing aksidente. Ang paghihintay ng matagal ay maaring magresulta ng kahadlangan sa iyong kaso at mawalan ng oportunidad na makakuha ng kompensasyon.

Pagpopondo sa Rehabilitasyon

Bilang karagdagan sa kabayaran, ang matagumpay na whiplash injury claim sa Queensland ay maaari ka ring makakuha ng pondo sa rehabilitasyon. Ang pondo na ito ay magmumula sa kaugnay na CTP insurer at maaari itong magamit para sa gastusing medikal, rehab, kasama na ang appointment sa GP, physiotherapy, psychologists, at iba pang mga espesyalista. Ang pondo na ito ay makatutulong para makag-pokus sa iyong pagpapagaling na walang stress at bigat sa bulsa dala ng magastos na pagpapagamot. Ang pakikipag-ugnayan sa isang personal injury lawyer ay makatutulong na masiguro ang tyansa mong makakuha ng pondo para sa iyong rehabilitasyon upang ang isang tao ay makapag-pokus sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan.

Ang pakikipag-ugnayan sa isang Personal Injury Lawyer

Pagdating sa paghain ng whiplash injury claim, ang pagkakaroon ng isang personal injury lawyer ay makakapagbigay ng malaking pagbabago. Maaari kaming makatulong sa inyong kaso, kumalap ng ebidensya, makipag-areglo sa insurance company, at masigurong makuha mo ang karapatan sa kompensasyon. Mahalagang maintindihan ang batas patungkol sa whiplash injury claims sa Queensland at mabigyan ng agarang aksyon upang masiguro na hindi malalampasan ang oportunidad na ito. Kung ikaw ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan at nakararanas ng sintomas ng whiplash, huwag mag-atubiling humingi ng legal na payo at makakuha ng kailangang suporta.  

Ikaw ba ay napinsala sa isang motor vehicle accident? Makipag-ugnayan sa may akda na si rmcdonald@littles.co.

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

在新州发生车祸如何索赔?和立德一起来了解您的权利 

车祸后受伤可对一个人的生活起着重大影响。因此,治疗以及康复是您首要的考量。 发生意外后,您需要: 马上去见家庭医生,获得“评估工作能力“的假条(Certificate of Capacity);  在28天内向警方报案;  在28天内尽快和肇事司机的第三方保险公司(以下简称CTP保险)递交申请表 (Personal Injury Benefits claim form)来保障您索赔的权利。若您因语言不通或者担心表格出现错漏,立德可以为您提供帮助;  向立德事务所进行法律咨询。由于索赔案子因法律规定受时间限制,您应在车祸后尽快就个人状况获取正确以及合适的法律意见,以保障您的权益。  您能索取哪方面的赔偿呢? 治疗费用,例如理疗、复建,专科预约等。  工资或收入的损失  个人护理或居家服务的消费  身心痛苦(Pain and suffering)以及失去生活乐趣的享受(loss of...

Read More