Add Your Heading Text Here

QLD CTP: Tôi đã dính vào một vụ đâm xe rồi bỏ chạy mà lỗi không phải do tôi. Liệu tôi vẫn có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường hay không?  

Pháp luật liên quan

Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD) (‘Đạo luật MAIA’) điều chỉnh hoạt động của cơ chế bảo hiểm Bên Thứ ba Bắt buộc (CTP) của Queensland. Trong trường hợp bạn liên quan đến một vụ tai nạn xe cơ giới mà không phải do lỗi của bạn và bạn lựa chọn theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại, thì yêu cầu đó được đưa ra đối với công ty bảo hiểm CTP hoặc phương tiện có lỗi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dính vào một vụ đụng xe rồi bỏ trốn và bạn không thể xác định danh tính hoặc số đăng ký của phương tiện gây lỗi? Có phải chỉ đơn giản là bạn ‘không gặp may’ và không thể theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại? Rất may và rất hợp lý, Đạo luật MAIA cũng điều chỉnh hoạt động của cơ chế bảo hiểm theo luật định của Queensland đối với các phương tiện không có bảo hiểm và không xác định được danh tính.  

Bị đơn danh nghĩa

Bị đơn danh nghĩa là một cơ quan theo luật định được thành lập theo Đạo luật MAIA. Mục đích của Bị đơn danh nghĩa là bồi thường cho những cá nhân bị thương do việc lái xe cẩu thả của một phương tiện không thể xác định được hoặc phương tiện không có bảo hiểm, đảm bảo rằng những cá nhân đó không bị tước quyền điều trị hoặc bồi thường thích hợp. Nói một cách đơn giản, Bị đơn Danh nghĩa đứng ra và hoạt động với tư cách là công ty bảo hiểm CTP trong các trường hợp không thể xác định được công ty bảo hiểm CTP có liên quan, chẳng hạn như khi bạn dính vào một vụ đâm xe bỏ trốn hoặc khi không có công ty bảo hiểm CTP nào, chẳng hạn như khi bạn dính líu vào một sự cố với một chiếc xe không có bảo hiểm.  

Quyền lợi tiềm năng 

Một cá nhân theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Bị đơn Danh nghĩa sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào so với một cá nhân theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với một công ty bảo hiểm CTP truyền thống; bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản bồi thường mà bạn có quyền được hưởng trong bất kỳ trường hợp nào khác.  

Việc điều trị

Một mục tiêu cụ thể của Đạo luật MAIA là thúc đẩy và khuyến khích việc phục hồi cho những người yêu cầu bồi thường bị chấn thương cá nhân phát sinh do tai nạn xe cơ giới trong khả năng có thể. Theo Mục 51 của Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (QLD), công ty bảo hiểm CTP có thể cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho bạn theo cơ chế riêng của chính công ty bảo hiểm hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc đại diện hợp pháp của bạn. Khi công ty bảo hiểm CTP đã thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc công ty bảo hiểm đã đồng ý tài trợ cho các dịch vụ phục hồi chức năng mà không thừa nhận trách nhiệm, các nghĩa vụ hỗ trợ phục hồi mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng hơn đối với công ty bảo hiểm CTP. Khi đó, các công ty này được yêu cầu phải đảm bảo rằng các dịch vụ phục hồi hợp lý và phù hợp được cung cấp cho bạn.  

Bồi thường một lần

Ngoài các chi phí phục hồi hợp lý và phù hợp, bạn có thể được bồi thường một lần. Các loại bồi thường mà bạn có thể có quyền yêu cầu bồi thường được gọi là ‘danh mục thiệt hại’ (heads of damages). Danh mục thiệt hại đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cả tổn thất kinh tế trong quá khứ và tương lai, đau đớn và mất mát, các bất tiện trong cuộc sống, các dịch vụ miễn phí, và chi phí điều trị trong tương lai.  

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quyền của bạn đối với những điều trên phụ thuộc đáng kể vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Littles Lawyers sẽ cung cấp Công cụ Kiểm tra Yêu cầu Bồi thường miễn phí,  cùng với Tư vấn Ban đầu Miễn phí nếu bạn muốn tìm kiếm lời khuyên về các quyền lợi tiềm năng của mình.  

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles