QLD CTP: Tôi bị thương do tai nạn xe hơi mà không phải lỗi của tôi. Tôi có được hưởng chi phí điều trị và phục hồi chức năng không? 

Nếu bạn bị tai nạn giao thông đường bộ, việc phục hồi của bạn nên được ưu tiên. Chịu đựng chấn thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ có thể là một trải nghiệm đau thương và khó khăn, đặc biệt nếu bạn không có khả năng thanh toán các hóa đơn y tế và phục hồi chức năng đắt đỏ. Bất kể tình hình tài chính của bạn như thế nào, việc bạn phải thanh toán hóa đơn để phục hồi sau một vụ tai nạn mà không phải do lỗi của bạn là không công bằng. 

Pháp luật liên quan

Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD) điều chỉnh hoạt động của cơ chế bảo hiểm Bên Thứ ba Bắt buộc (CTP) của Queensland, cũng như cơ chế bảo hiểm theo luật định của Queensland đối với các phương tiện không được bảo hiểm và không xác định. Một mục tiêu cụ thể của Đạo luật là thúc đẩy và khuyến khích việc phục hồi chức năng của những người yêu cầu bồi thường bị chấn thương cá nhân do tai nạn xe cơ giới trong chừng mực có thể. Theo đó, Đạo luật áp đặt các nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm CTP liên quan đến việc hỗ trợ chi phí cho việc phục hồi và điều trị cho người yêu cầu bồi thường trong một số trường hợp nhất định. 

Ngoài các nghĩa vụ hỗ trợ phục hồi theo quy định của pháp luật, Ủy ban Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới đã phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn phục hồi cho các công ty bảo hiểm CTP, để giúp đảm bảo rằng những người yêu cầu bồi thường bị thương nhận được sự phục hồi hợp lý và thích hợp một cách kịp thời. Mục tiêu cụ thể của các hướng dẫn này là cung cấp cho các công ty bảo hiểm các tiêu chuẩn, phương pháp tốt nhất khi hỗ trợ người yêu cầu bồi thường trong quá trình phục hồi của họ. 

Nghĩa vụ Hỗ trợ Phục hồi Theo Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD)

Theo quy định tại Mục 51 của Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD), công ty bảo hiểm CTP có thể cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho bạn theo kế hoạch riêng của công ty bảo hiểm, hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc đại diện hợp pháp của bạn. Một khi công ty bảo hiểm CTP chấp nhận trách nhiệm pháp lý, hoặc công ty bảo hiểm đã đồng ý tài trợ cho các dịch vụ phục hồi mà không chấp nhận trách nhiệm, thì các nghĩa vụ hỗ trợ phục hồi sẽ được áp dụng một cách mạnh mẽ hơn đối với công ty bảo hiểm CTP. Khi đó, các công ty này được yêu cầu phải đảm bảo rằng các dịch vụ phục hồi hợp lý và phù hợp được cung cấp cho bạn. 

Dịch vụ phục hồi chức năng cụ thể có ‘hợp lý và phù hợp’ hay không sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như tính chất và mức độ thương tích của bạn và liệu dịch vụ phục hồi chức năng có được các bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia ngành y tế tương cận (Allied health professional) khuyến nghị hay không. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự điều trị y tế ngay sau bất kỳ tai nạn xe cơ giới nào, để đảm bảo rằng các nhu cầu y tế và phục hồi chức năng của bạn được xác định và ghi nhận lại. 

Khi đề nghị phục hồi đã được đưa ra, công ty bảo hiểm CTP có thể phê duyệt khoản tài trợ trực tiếp đã được phê duyệt trước đó cho một số loại điều trị vẫn đang được tiến hành theo đề xuất của bên cung cấp dịch vụ y tế cho bạn. Mặc dù phương pháp điều trị cụ thể được đề xuất cho bạn sẽ phụ thuộc vào bản chất vết thương của bạn, nhưng các lựa chọn có thể bao gồm tư vấn y tế, dịch vụ tâm lý hoặc tâm thần, kế hoạch quay lại làm việc, thuốc men hoặc vật lý trị liệu. Nếu bạn đã thanh toán cho việc điều trị của riêng mình, công ty bảo hiểm CTP cũng có thể hoàn trả cho bạn những khoản tiền này, với điều kiện đây là những khoản chi phí phát sinh một cách hợp lý và phù hợp. 

Việc hỗ trợ chi phí liên tục, hỗ trợ chi phí đã được phê duyệt trước đối với các lựa chọn điều trị đang tiến hành như vật lý trị liệu có thể giúp bạn bớt căng thẳng trong quá trình phục hồi, giúp bạn tập trung vào việc hồi phục sức khỏe tốt hơn. 

Quy trình yêu cầu CTP có thể khó khăn, đặc biệt khi mối quan tâm chính của bạn đang trở nên tốt hơn. Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. Tại Littles, chúng tôi coi đây là một đặc ân để có thể giúp đỡ bạn vào thời điểm bạn cần. 

Ghi chú: Chuyên gia ngành y tế tương cận (Allied health professional): Là một chuyên gia y tế – không phải là bác sĩ, y tá hoặc nha sĩ – gồm chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý và chuyên gia về chế độ ăn uống. 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新州工伤赔偿须知

在澳大利亚,每一个州属和领地有着不同的工伤赔偿机制、负责单位以及法律。近年来,新南威尔士在工伤赔偿的法律上产生了不少的变化。按照不同地区的法律制度,你能获得的赔偿也会因然而异。  工伤意外的发生可以非常突然,你或身边的同事有可能非常震惊、害怕以及不知所措。伤者有可能被带到医院、家庭医生的门诊甚至没有治疗就径自回家休息。另外一种可能就是因工作产生的疾病或者受伤是随时间累积而现形,一般在这种情况患者都不太确定到底能不能算是工伤以及有没有获得赔偿的可能。  为了确保你的利益,请往下阅读,了解应对工伤的基础知识。  工作时受伤怎么办? 及时获得所需诊断以及治疗 ,获得“能力评估假条/证明” (Certificate of Capacity,简称CoC),请医生或雇主发给保险公司。  尽快通知雇主,提供相关信息,例如受伤以及事故发生细节包括日期、时间以及地点。雇主必须通知保险公司。  联系立德事务所 – 工伤赔偿专家。工伤赔偿的制度复杂,涉及面广。如果你的意外严重以及涉嫌雇主疏忽,究竟你有没有资格获得一次性赔偿呢?保险公司聘请的调查人员(Factual investigator) 是否能准确陈述事发经过呢?  工伤保险能提供哪方面的赔偿或协助呢? 报销您因工伤而产生的治疗费用,例如理疗(Physio)、复建 (Rehab),专科预约等  提供您受伤期间因无法工作而导致的收入损失  拟定协助您回到工作岗位(Return...

Read More