QLD CTP: Tôi bị thương do tai nạn xe hơi mà không phải lỗi của tôi. Tôi có được hưởng chi phí điều trị và phục hồi chức năng không? 

Nếu bạn bị tai nạn giao thông đường bộ, việc phục hồi của bạn nên được ưu tiên. Chịu đựng chấn thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ có thể là một trải nghiệm đau thương và khó khăn, đặc biệt nếu bạn không có khả năng thanh toán các hóa đơn y tế và phục hồi chức năng đắt đỏ. Bất kể tình hình tài chính của bạn như thế nào, việc bạn phải thanh toán hóa đơn để phục hồi sau một vụ tai nạn mà không phải do lỗi của bạn là không công bằng. 

Pháp luật liên quan

Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD) điều chỉnh hoạt động của cơ chế bảo hiểm Bên Thứ ba Bắt buộc (CTP) của Queensland, cũng như cơ chế bảo hiểm theo luật định của Queensland đối với các phương tiện không được bảo hiểm và không xác định. Một mục tiêu cụ thể của Đạo luật là thúc đẩy và khuyến khích việc phục hồi chức năng của những người yêu cầu bồi thường bị chấn thương cá nhân do tai nạn xe cơ giới trong chừng mực có thể. Theo đó, Đạo luật áp đặt các nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm CTP liên quan đến việc hỗ trợ chi phí cho việc phục hồi và điều trị cho người yêu cầu bồi thường trong một số trường hợp nhất định. 

Ngoài các nghĩa vụ hỗ trợ phục hồi theo quy định của pháp luật, Ủy ban Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới đã phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn phục hồi cho các công ty bảo hiểm CTP, để giúp đảm bảo rằng những người yêu cầu bồi thường bị thương nhận được sự phục hồi hợp lý và thích hợp một cách kịp thời. Mục tiêu cụ thể của các hướng dẫn này là cung cấp cho các công ty bảo hiểm các tiêu chuẩn, phương pháp tốt nhất khi hỗ trợ người yêu cầu bồi thường trong quá trình phục hồi của họ. 

Nghĩa vụ Hỗ trợ Phục hồi Theo Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD)

Theo quy định tại Mục 51 của Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới 1994 (QLD), công ty bảo hiểm CTP có thể cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho bạn theo kế hoạch riêng của công ty bảo hiểm, hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc đại diện hợp pháp của bạn. Một khi công ty bảo hiểm CTP chấp nhận trách nhiệm pháp lý, hoặc công ty bảo hiểm đã đồng ý tài trợ cho các dịch vụ phục hồi mà không chấp nhận trách nhiệm, thì các nghĩa vụ hỗ trợ phục hồi sẽ được áp dụng một cách mạnh mẽ hơn đối với công ty bảo hiểm CTP. Khi đó, các công ty này được yêu cầu phải đảm bảo rằng các dịch vụ phục hồi hợp lý và phù hợp được cung cấp cho bạn. 

Dịch vụ phục hồi chức năng cụ thể có ‘hợp lý và phù hợp’ hay không sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như tính chất và mức độ thương tích của bạn và liệu dịch vụ phục hồi chức năng có được các bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia ngành y tế tương cận (Allied health professional) khuyến nghị hay không. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự điều trị y tế ngay sau bất kỳ tai nạn xe cơ giới nào, để đảm bảo rằng các nhu cầu y tế và phục hồi chức năng của bạn được xác định và ghi nhận lại. 

Khi đề nghị phục hồi đã được đưa ra, công ty bảo hiểm CTP có thể phê duyệt khoản tài trợ trực tiếp đã được phê duyệt trước đó cho một số loại điều trị vẫn đang được tiến hành theo đề xuất của bên cung cấp dịch vụ y tế cho bạn. Mặc dù phương pháp điều trị cụ thể được đề xuất cho bạn sẽ phụ thuộc vào bản chất vết thương của bạn, nhưng các lựa chọn có thể bao gồm tư vấn y tế, dịch vụ tâm lý hoặc tâm thần, kế hoạch quay lại làm việc, thuốc men hoặc vật lý trị liệu. Nếu bạn đã thanh toán cho việc điều trị của riêng mình, công ty bảo hiểm CTP cũng có thể hoàn trả cho bạn những khoản tiền này, với điều kiện đây là những khoản chi phí phát sinh một cách hợp lý và phù hợp. 

Việc hỗ trợ chi phí liên tục, hỗ trợ chi phí đã được phê duyệt trước đối với các lựa chọn điều trị đang tiến hành như vật lý trị liệu có thể giúp bạn bớt căng thẳng trong quá trình phục hồi, giúp bạn tập trung vào việc hồi phục sức khỏe tốt hơn. 

Quy trình yêu cầu CTP có thể khó khăn, đặc biệt khi mối quan tâm chính của bạn đang trở nên tốt hơn. Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. Tại Littles, chúng tôi coi đây là một đặc ân để có thể giúp đỡ bạn vào thời điểm bạn cần. 

Ghi chú: Chuyên gia ngành y tế tương cận (Allied health professional): Là một chuyên gia y tế – không phải là bác sĩ, y tá hoặc nha sĩ – gồm chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý và chuyên gia về chế độ ăn uống. 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

精神疾病(Mental Illness)及TPD伤残保险

近年来,社会对于精神疾病的认知、给予的支持以及开拓的治疗逐渐进步。随着大家对精神健康(mental health) 的讨论渐渐开放和了解,社会对 “精神疾病” 或 “心理障碍” 患者的污名化以及刻板影响也日渐被打破。尽管如此,对于患者来说,要维持生计、养家糊口依然是一个很大的挑战。当一个人因为精神疾病而无法工作,她/他可以申请完全和永久伤残保险 (Total and Permanent Disability Insurance, 以下简称TPD保险) 赔偿吗?  很多人或许会认为,身体上的伤残比精神疾病更符合申请TPD保险或收入保障险 (Income Protection Insurance,或称Salary Continuance Benefits)的资格。或许正在阅读这篇文章的您也认为以精神疾病或障碍作为理由去申请索赔的成功率很低,所以没必要尝试。我们希望这一篇文章能改变您的看法,也能为一些受精神疾病困扰的人提供一些有用的信息。 ...

Read More