QLD CTP: Công ty bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới (CTP insurer) đề nghị chi trả cho quá trình hồi phục của tôi. Việc này diễn ra như thế nào trong thực tế? 

Pháp luật có liên quan

Bộ luật Bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới 1994 (The Motor Accident Insurance Act 1994) (QLD) (gọi tắt là Bộ luật) giám sát việc thực hiện chương trình bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới của bang Queensland, cũng như chương trình bảo hiểm theo quy định cho những phương tiện giao thông không được bảo hiểm và không thể xác định của bang Queensland. Một trong những mục đích của Bộ luật là để quảng bá và khuyến khích việc phục hồi một cách hợp lý của những đương đơn gặp phải chấn thương do tai nạn giao thông xe cơ giới. Theo đó, Bộ luật quy định những trách nhiệm của công ty bảo hiểm CTP trong việc chi trả cho quá trình phục hồi và chữa trị của những đương đơn trong một số trường hợp nhất định. 

Theo Mục 51 của Bộ luật, một khi công ty bảo hiểm CTP thừa nhận trách nhiệm pháp lý, hoặc công ty bảo hiểm đồng ý chi trả cho những dịch vụ phục hồi chức năng mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý thì họ bắt buộc phải đảm đảo bạn được hưởng những dịch vụ phục hồi chức năng hợp lý và đúng mức.  

Dù chấn thương và sự phục hồi của mỗi người là khác nhau dẫn đến sự khác nhau trong việc điều trị của các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhưng vật lý trị liệu vẫn là một phương pháp thường được dùng đến. Một hình thức khác của việc điều trị bao gồm sự tư vấn liên tục từ những chuyên gia có chuyên môn phù hợp là điều trị tâm lý. Hệ thống này được lập ra để liên tục chi trả cho những thỏa thuận về phương pháp điều trị đã được chấp thuận từ trước của công ty bảo hiểm.  

Quy trình

Việc chi trả liên tục và được chấp thuận từ trước cho những phương pháp điều trị như vật lý trị liệu và điều trị tâm lý có thể làm tan biến sự căng thẳng trong quá trình hồi phục của bạn, cho phép bạn tập trung vào việc điều trị. Nhưng làm thế nào để bạn kiếm được một thỏa thuận như vậy? 

 Sau buổi khám ban đầu với một chuyên gia điều trị, chuyên gia đó sẽ hoàn thiện một bản Kế hoach điều trị (Provider Treatment Plan), yêu cầu việc chi trả của công ty bảo hiểm. Kế hoach điều trị nêu ra một số vấn đề bao gồm đánh giá chủ quan và khách quan về chấn thương của bạn, chẩn đoán hiện tại của họ về chấn thương của bạn, khả năng hoạt động của bạn, những nhân tố ảnh hưởng đến việc hồi phục chấn thương và triệu chứng của bạn. Quan trọng hơn là nó làm rõ bản chất của hướng điều trị được đề xuất bởi chuyên gia cùng với tần suất cần thiết của việc điều trị (ví dụ X buổi trị liệu trong Y tuần). 

Do đó, chuyên gia điều trị của bạn sẽ cung cấp Kế hoach điều trị (Provider Treatment Plan) cho công ty bảo hiểm CTP có liên quan. Công ty bảo hiểm CTP sau đó đánh giá Kế hoạch điều trị và quyết định liệu họ có nhận thấy việc điều trị của bạn là hợp lý và đúng mức trong trường hợp này không. Ngoài những trách nhiệm theo luật ra, Ủy ban Bảo hiểm tai nạn xe cơ giới (Motor Accident Insurance Commission) (gọi tắt là Ủy ban) đã lập ra những tiêu chuẩn và hướng dẫn về việc điều trị cho những công ty bảo hiểm CTP nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất những tiêu chuẩn của toàn ngành khi hỗ trợ cho quá trình hồi phục của đương đơn. Dù không bị ràng buộc về mặt pháp lý giống như Bộ luật, Ủy ban (the Commission) kì vọng quyết định của những công ty bảo hiểm CTP được đưa ra sát với những tiêu chuẩn và hướng dẫn về việc điều trị. Trong trường hợp việc chi trả cho quá trình điều trị được chấp thuận, sau đó bạn có thể được hưởng số buổi trị liệu được cho phép mà không phải lo lắng về chi phí của những buổi trị liệu đó. 

 Sau khi bạn dùng hết số buổi trị liệu được chấp thuận trước, quá trình trên lại được lặp lại. 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cảm thấy giấy tờ liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường tai nạn giao thông xe cơ giới QLD CTP quá phức tạp? Công ty bảo hiểm CTP nói với bạn rằng họ không coi việc điều trị mà chuyên gia điều trị của bạn yêu cầu là hợp lý và đúng mức? Hãy liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. Chúng tôi hân hạnh được giúp bạn trong thời điểm khó khăn này.  

Source: QLD CTP: The CTP insurer has offered to fund my rehabilitation. How does this work in practice? – Will Deicke

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新南威尔士(NSW)车祸 (CTP) 索赔:Spinal Injury 脊柱损伤——临床发现定义

美国医学协会第四版(American Medical Association 4th Edition)提供了有关脊柱和脊柱损伤评估的信息。然而,只有由SIRA发布的《Motor Accident Guidelines》修改的与诊断相关的估计(DRE)方法应用于评估脊柱损伤。    DRE根据可验证的临床发现,使用标准医学程序进行区分。脊柱损伤的评估是在对受伤者进行初次检查时进行的,考虑到任何手术影响或结构包括。    指南提供了临床发现的定义,用于将个体分类为DRE类别。请参阅下面的临床发现定义摘要。  肌肉萎缩 Atrophy 为了确保可重复性,通过使用卷尺测量两肢在相同水平上的周长来评估肌肉萎缩。大腿差异至少为2厘米,手臂、前臂或小腿差异至少为1厘米,以获得一致的结果。在报告中,医学评估人员可以考虑由肢体优势引起的不对称性。测量结果应记录到最接近0.5厘米的位置,并且肌肉萎缩在临床上应与受影响的神经根相关联。  肌肉守护 Muslce Guarding 守护指的是肌肉收缩,减少对受损或患病组织的运动或不适。与真正的肌肉痉挛不同,收缩可以释放。在腰椎部位的情况下,收缩会导致正常的腰椎前凸消失,并可能伴有明显的脊柱活动度减少。  肌肉痉挛 Muscle...

Read More

新南威爾士州(NSW)車輛第三者責任保險(CTP)——永久傷殘 

《Motor Accident Guidelines: Permanent Impairment 第6部分》的目的是根據 Motor Accidents Injuries Act 2017 評估機動車事故造成的永久傷殘程度。該部分基於美國醫學協會《永久傷殘評估指南第四版》(AMA4指南)。  指南的第6部分適用於該Motor Accidents Injuries Act下2017年12月1日或之後發生的機動車事故傷害所導致的永久傷殘評估。  傷害原因 (Causation) Motor Accidents...

Read More