NSW WC: Người bị tai nan lao động hoàn toàn có thể được hỗ trợ pháp lý với chi phí bằng không!

NSW: Người bị tai nạn lao động hoàn toàn có thể được hỗ trợ pháp lý với chi phí bằng không!

Chúng tôi hiểu rằng việc tiến hành các thủ tục phức tạp của hệ thống pháp luật là một điều vô cùng khó khăn khi bạn gặp phải một chấn thương, vì vậy tại Littles Lawyers, chúng tôi có thể giúp bạn yêu cầu ứng trước một khoản quỹ dùng để chi trả chi phí pháp lý và những khoản phí hoàn lại (disbursement) khác có liên quan. Điều này đồng nghĩa rằng nếu được cấp khoản quỹ ấy, bạn có khả năng sẽ được tiếp cận với những dịch vụ pháp lý để yêu cầu bồi thường tai nạn lao động hoàn toàn miễn phí! 

Trưởng bộ phận bang NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là một luật sư được cấp phép bởi chương trình Dịch vụ Đánh giá và Trợ giúp pháp lý độc lập (Independent Legal Assistance and Review Service) (ILARS). ILARS là chương trình được quản lý bởi Phòng Đánh giá độc lập (Independent Review Office) (IRO), tổ chức này được thành lâp dựa trên quy định tại bộ luật của Ủy ban Chấn thương cá nhân (Personal Injury Commission Act). Do đó chúng tôi có đủ điều kiện để thay mặt bạn yêu cầu ứng trước quỹ ILARS.

Bộ luật trên có giải thích rằng mục đích của ILARS là “để hỗ trợ người lao động chi trả chi phí pháp lý và những khoản phí khác có liên quan đến những quyết định đền bù tai nạn lao động của các cơ quan bảo hiểm lao động được quy định tại bộ luật Đền bù người lao động (Workers Compensation Acts) cũng như tìm ra giải pháp cho những tranh chấp xảy ra giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm lao động.” 

Dưới đây là phạm vi chi trả của quỹ ILARS đối với người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ: 

  • Người lao động được tư vấn sơ bộ về quyền lợi của bản thân một cách dễ hiểu trong đó có cả việc liệu người đó có đủ điều kiện để đòi bồi thường hay không. 
  • Người lao động được tiếp cận những dịch vụ hỗ trợ pháp lý giúp làm rõ quyền lợi của bản thân theo quy định của cơ quan lập pháp tương ứng và nếu có quyền lợi đáng được hưởng, nhận được sự trợ giúp của một luật sư để tìm cách giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp với cơ quan bảo hiểm lao động. 
  • Người lao động được đại diện pháp lý khi xảy ra tranh chấp về quyền lợi được giải quyết bởi sự thỏa thuận giữa các bên hoặc được giải quyết bởi một thành viên của Ủy ban Chấn thương cá nhân (Personal Injury Commission).   
  • Người lao động được đại diện pháp lý trong trường hợp kháng cáo với Ủy ban Chấn thương cá nhân (Personal Injury Commision) hoặc thậm chí khi cần thiết là với những tòa án cấp cao hơn như Tòa án tối cao bang NSW (the Supreme Court of NSW). 
  • Chi phí pháp lý được ILARS chi trả có thể bao gồm chi phí trả cho luật sư và những khoản phí hoàn lại (disbursements) có liên quan. 

Phí hoàn lại (disbursements) là những chi phí được một luật sư ứng ra trước trong quá trình đòi bồi thường. Phí này dùng để yêu cầu ghi chép của các phòng khám, hồ sơ bệnh án, báo cáo y tế của các bác sĩ chữa trị cho chấn thương của bạn hay hồ sơ bệnh án của bác sĩ vật lí trị liệu hoặc báo cáo đánh giá thương tổn cơ thể. 

Trong một vài trường hợp nhất định, IRO còn chi trả cả những chi phí hợp lý cho việc di chuyển và các khoản phí liên quan như chi phí sinh hoạt, ăn ở, … 

Phí trả cho luật sư biện hộ nếu họ đại diện bạn trong một cuộc họp trực tuyến với bên bị hoặc một phiên điều trần trước tòa cũng sẽ được IRO chi trả. 
 
Nói tóm lại, người lao động gặp chấn thương nếu đủ điều kiện đều có thể tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp lý khi đòi bồi thường mà không phải trả bất kì chi phí nào. Đừng chần chừ mà hãy tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý nếu bạn gặp phải chấn thương nơi làm việc! 

IRO là ai?

Phòng đánh giá bồi thường lao động độc lập (The Workcover Independent Review Office) (WIRO) (tiền thân của IRO) được thành lập năm 2012 để phản kháng lại những thay đổi về mặt pháp lý của chương trình Đền bù người lao động (Workers Compensation) của bang NSW. Trước năm 2012, chi phí pháp lý của người lao động đòi bồi thường cho thương tổn của mình được chi trả bởi cơ quan bảo hiểm, tuy nhiên quy định này đã bị thay đổi và người lao động phải tự chi trả những chi phí liên quan. Nhiều luật sư đã tham gia vào quá trình vận động hành lang với hi vọng Chính phủ sẽ xem xét lại những thay đổi này, tuy nhiên những nỗ lực này đều đã thất bại. Sau cùng, WIRO đã được cho ra đời để hỗ trợ người gặp tai nạn lao động.

Ngoài việc kiểm soát quỹ ILARS (ILARS Grant), IRO cũng góp phần quan trọng trong việc tìm ra giải pháp cho người gặp tai nạn lao động hoặc những người gặp tai nạn giao thông xe cơ giới mà muốn khiếu nại với cơ quan bảo hiểm của họ. IRO cũng tiến hành giải quyết những vụ việc liên quan đến cả chương trình Đền bù người lao động (Workers Compensation) lẫn chương trình Đền bù người gặp tai nạn giao thông xe cơ giới (Motor Vehicle Accident Compensation). 

Source: NSW WC: Accessing legal assistance at no costs to eligible injured workers – Jessica Cheung 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

TAC索赔知识库: 在维多利亚(VIC)发生车祸该怎么办?

每个人都希望安安全全出车去,平平安安回家来。但,事故往往在意想不到的一瞬间发生,能造成的伤害却可能需要一辈子来承受。若在澳洲发生车祸,您更可能会因为家人不在身边陪伴、语言不通、不熟悉澳洲法律体系而造成更大的心理压力。如果您或家人、朋友在维多利亚发生车祸,立德事务所(Littles Lawyers)能免费为您提供初询服务,协助您了解理赔的程序,简化您的理赔过程,让您可免于承受繁琐的索赔体系带来的无形压力,专注在车祸后的康复以及休息养伤。  每个州属的法律、保险体系不一样,若您在新南威尔士(NSW)发生车祸,请浏览此页阅读相关信息。  发生车祸以后要采取什么行动呢? 1.      向警方报案: 您报案的时候要记录警官的联络信息以及案件编号(police reference number)。这些信息在您向交通事故委员会(Transport Accident Commission, 简称TAC)进行索赔申请的时候需要提供。  2.      看诊:意外发生后,您应尽快看诊,获得医生开出的“工作能力评估假条/病假纸”(Certificate of Capacity, 简称COC)。若您因车祸而无法工作,您更应尽快看诊。  3.      向TAC递交申请:您可以在TAC官网递交申请表(请搜TAC Online Claim Lodgement Form)或拨电至...

Read More