NSW CTP – ‘Thông báo Trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần’ là gì 

NSW CTP: Tôi đã nhận được “Thông báo Trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần” – Đây là gì?

Thông tin được cung cấp trong bài viết này được áp dụng cho các vụ tai nạn xe cơ giới xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Theo Đạo luật Chấn thương do Tai nạn Xe cơ giới 2017 (“Đạo luật”), trong 26 tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, tất cả mọi người (có lỗi hoặc không có lỗi) đều có quyền yêu cầu các khoản trợ cấp theo luật định, nghĩa là trợ cấp hàng tuần cho các khoản tiền công bị mất, chi phí điều trị và chi phí y tế.

Tuy nhiên, công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định về trách nhiệm đối với yêu cầu của bạn về các quyền lợi theo luật định sau 26 tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, bằng cách xem xét các hoàn cảnh của tai nạn và chấn thương của bạn. Công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định này trong vòng ba (3) tháng sau khi bạn nộp đơn yêu cầu.

Bạn có quyền tiếp tục nhận các khoản thanh toán quyền lợi theo luật định sau 26 tuần đầu tiên, chỉ khi bạn hoàn toàn hoặc gần như không có lỗi và bạn không bị chấn thương ‘nhẹ’.

'Chấn thương nhẹ' là gì?

Đạo luật (Mục 1.6) định nghĩa chấn thương nhẹ là:

  • Một chấn thương mô mềm; và/hoặc
  • Một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ.

Chấn thương mô mềm là tổn thương các mô kết nối, hỗ trợ hoặc bao quanh các cấu trúc hoặc cơ quan của cơ thể (chẳng hạn như cơ, gân, dây chằng, sụn chêm, sụn, mạc cơ, mô xơ, mỡ, mạch máu và màng hoạt dịch), nhưng không phải là chấn thương dây thần kinh hoặc đứt hoàn toàn hoặc một phần gân, dây chằng, sụn chêm tại khớp gối hoặc sụn.”

Chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ ” là chấn thương tâm lý hoặc chấn thương tâm thần không được công nhận là bệnh tâm thần.”

Quy định cũng cung cấp thêm [Khoản 4]:

  • “Chấn thương rễ thần kinh cột sống biểu hiện ở các dấu hiệu thần kinh (ngoại trừ bệnh lý rễ thần kinh được xem như một chấn thương mô mềm vì mục đích của Đạo luật).”
  • Mỗi chấn thương sau đây được xem như là một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ vì mục đích của Đạo luật:-
    1. Rối loạn căng thẳng cấp tính; và
    2. Rối loạn điều chỉnh.

Nếu bạn chấp nhận quyết định của công ty bảo hiểm đối với tranh chấp trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần, thì quyền được hưởng các quyền lợi theo luật định của bạn sẽ chấm dứt khi kết thúc 26 tuần đầu tiên.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định của công ty bảo hiểm, bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm tiến hành đánh giá nội bộ, trong vòng 28 ngày kể từ ngày thông báo trách nhiệm pháp lý được đưa ra. Điều quan trọng là bạn phải gửi yêu cầu này trước khi hết thời hạn 28 ngày, vì điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến yêu cầu của bạn.

Chương trình CTP là một chương trình phức tạp và nếu bạn bị chấn thương (tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được Công nhận về Luật Chấn Thương Cá nhân. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể thay mặt bạn xem xét thông báo trách nhiệm pháp lý, yêu cầu gia hạn thời gian để tiến hành đánh giá nội bộ, thu thập bằng chứng y tế để chứng minh chấn thương của bạn, và sau đó thay mặt bạn phản đối quyết định của công ty bảo hiểm.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica để được tư vấn bảo mật mà không mất phí.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: https://littles.co/nsw-ctp-liability-notice-after-26-weeks-what-is-this/

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新南威爾士(NSW)CTP索賠:發生於2023年4月1日或之後的汽車事故

如果您在2023年4月1日或之後在新南威爾士(NSW)參與了一起汽車事故,您的索賠將受到《Motor Accident Injuries Act 2017》(以下簡稱“該法”)和《Motor Accident Injuries Regulation 2017》(以下簡稱“該規例”)的規範。 簡而言之,該法和該規例提供了以下內容:  在汽車事故中受傷的所有人(無論是否有過錯)可能有資格在事故發生後的首52週(12個月)內獲得法定福利。這些法定福利包括因受傷而無法工作而導致的薪資損失的每週福利,以及合理且必要的醫療治療費用。  在最初的52週(12個月)過後,只有不或不主要為事故負有過錯並且未遭受“閾值損傷”(如該法所定義)的人有資格在此最初的52週(12個月)期限之外申請法定福利,並可能有資格獲得共同法律賠償。我們將在下文詳細解釋這一點。 什麼是“閾值損傷”?  該法第1.6(1)條將閾值損傷定義為:  軟組織損傷;和/或   不被視為認可的精神疾病的心理或精神損傷。  第(2)條將“軟組織損傷”定義為:   (2)“軟組織損傷是對連接、支撐或包圍身體結構或器官的組織(如肌肉、肌腱、韌帶、半月板、軟骨、筋膜、纖維組織、脂肪、血肉和滑液膜)的損傷,但不包括對神經的損傷或肌腱、韌帶、半月板或軟骨的完全或部分撕裂。”   該規例進一步提供 [第4條]: ...

Read More