NSW CTP – ‘Thông báo Trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần’ là gì 

NSW CTP: Tôi đã nhận được “Thông báo Trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần” – Đây là gì?

Thông tin được cung cấp trong bài viết này được áp dụng cho các vụ tai nạn xe cơ giới xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Theo Đạo luật Chấn thương do Tai nạn Xe cơ giới 2017 (“Đạo luật”), trong 26 tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, tất cả mọi người (có lỗi hoặc không có lỗi) đều có quyền yêu cầu các khoản trợ cấp theo luật định, nghĩa là trợ cấp hàng tuần cho các khoản tiền công bị mất, chi phí điều trị và chi phí y tế.

Tuy nhiên, công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định về trách nhiệm đối với yêu cầu của bạn về các quyền lợi theo luật định sau 26 tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, bằng cách xem xét các hoàn cảnh của tai nạn và chấn thương của bạn. Công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định này trong vòng ba (3) tháng sau khi bạn nộp đơn yêu cầu.

Bạn có quyền tiếp tục nhận các khoản thanh toán quyền lợi theo luật định sau 26 tuần đầu tiên, chỉ khi bạn hoàn toàn hoặc gần như không có lỗi và bạn không bị chấn thương ‘nhẹ’.

'Chấn thương nhẹ' là gì?

Đạo luật (Mục 1.6) định nghĩa chấn thương nhẹ là:

  • Một chấn thương mô mềm; và/hoặc
  • Một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ.

Chấn thương mô mềm là tổn thương các mô kết nối, hỗ trợ hoặc bao quanh các cấu trúc hoặc cơ quan của cơ thể (chẳng hạn như cơ, gân, dây chằng, sụn chêm, sụn, mạc cơ, mô xơ, mỡ, mạch máu và màng hoạt dịch), nhưng không phải là chấn thương dây thần kinh hoặc đứt hoàn toàn hoặc một phần gân, dây chằng, sụn chêm tại khớp gối hoặc sụn.”

Chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ ” là chấn thương tâm lý hoặc chấn thương tâm thần không được công nhận là bệnh tâm thần.”

Quy định cũng cung cấp thêm [Khoản 4]:

  • “Chấn thương rễ thần kinh cột sống biểu hiện ở các dấu hiệu thần kinh (ngoại trừ bệnh lý rễ thần kinh được xem như một chấn thương mô mềm vì mục đích của Đạo luật).”
  • Mỗi chấn thương sau đây được xem như là một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ vì mục đích của Đạo luật:-
    1. Rối loạn căng thẳng cấp tính; và
    2. Rối loạn điều chỉnh.

Nếu bạn chấp nhận quyết định của công ty bảo hiểm đối với tranh chấp trách nhiệm pháp lý sau 26 tuần, thì quyền được hưởng các quyền lợi theo luật định của bạn sẽ chấm dứt khi kết thúc 26 tuần đầu tiên.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định của công ty bảo hiểm, bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm tiến hành đánh giá nội bộ, trong vòng 28 ngày kể từ ngày thông báo trách nhiệm pháp lý được đưa ra. Điều quan trọng là bạn phải gửi yêu cầu này trước khi hết thời hạn 28 ngày, vì điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến yêu cầu của bạn.

Chương trình CTP là một chương trình phức tạp và nếu bạn bị chấn thương (tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được Công nhận về Luật Chấn Thương Cá nhân. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể thay mặt bạn xem xét thông báo trách nhiệm pháp lý, yêu cầu gia hạn thời gian để tiến hành đánh giá nội bộ, thu thập bằng chứng y tế để chứng minh chấn thương của bạn, và sau đó thay mặt bạn phản đối quyết định của công ty bảo hiểm.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica và nhóm của chúng tôi để có cuộc thảo luận bảo mật mà không mất phí.

* Bài viết này chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn.

Nguồn: https://littles.co/nsw-ctp-liability-notice-after-26-weeks-what-is-this/

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

在新州发生车祸如何索赔?和立德一起来了解您的权利 

车祸后受伤可对一个人的生活起着重大影响。因此,治疗以及康复是您首要的考量。 发生意外后,您需要: 马上去见家庭医生,获得“评估工作能力“的假条(Certificate of Capacity);  在28天内向警方报案;  在28天内尽快和肇事司机的第三方保险公司(以下简称CTP保险)递交申请表 (Personal Injury Benefits claim form)来保障您索赔的权利。若您因语言不通或者担心表格出现错漏,立德可以为您提供帮助;  向立德事务所进行法律咨询。由于索赔案子因法律规定受时间限制,您应在车祸后尽快就个人状况获取正确以及合适的法律意见,以保障您的权益。  您能索取哪方面的赔偿呢? 治疗费用,例如理疗、复建,专科预约等。  工资或收入的损失  个人护理或居家服务的消费  身心痛苦(Pain and suffering)以及失去生活乐趣的享受(loss of...

Read More