Sốc thần kinh là gì?

Việc chứng kiến hoặc nghe tin một người bạn thân hoặc thành viên gia đình liên quan đến một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng có thể rất đau buồn, đặc biệt là nếu họ bị thương nặng hoặc tử vong. Việc chứng kiến hoặc nghe về một tai nạn đau thương có thể dẫn đến chấn thương tâm thần, có thể bao gồm rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm hoặc lo lắng.

Ở Queensland, người tham gia giao thông có nghĩa vụ quan tâm đến những người tham gia giao thông khác. Nếu bạn đang bị chấn thương tâm thần do tai nạn giao thông, quy trình thông thường là đưa ra yêu cầu bồi thường đối với công ty bảo hiểm của bên cẩu thả (bên cẩu thả ở đây là Bị đơn). Trong hầu hết các trường hợp, công ty bảo hiểm CTP là của người tham gia giao thông đã có lỗi. 

Đưa ra một yêu cầu bồi thường theo Thông luật:

Đạo luật Trách nhiệm Dân sự 2003 (Qld) (‘Đạo luật’) là luật điều chỉnh các hành vi cẩu thả ở Queensland. Tuy nhiên, các quy tắc xung quanh trách nhiệm pháp lý (lỗi) của một người đối với người khác bị tổn hại về tâm thần được điều chỉnh bởi thông luật (án lệ) mà không phải luật trên. 

Theo thông luật, một người chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý do cẩu thả nếu họ đã khiến một người khác mắc một bệnh tâm thần (bệnh tâm thần này đã được công nhận). Do đó, việc gây ra một số triệu chứng đau khổ hoặc đau buồn thông thường không cấu thành trách nhiệm pháp lý. 

Ngoài ra, người ta hiện đã chấp nhận rằng chấn thương tâm thần/tổn hại tâm thần của Nguyên đơn không nhất thiết phải là kết quả của, hoặc có liên quan đến, tổn hại thể chất của Nguyên đơn. Điều này có nghĩa là chỉ riêng tổn hại/tổn thương tâm thần là đủ. 

Đối với yêu cầu thuần túy yêu cầu bồi thường tâm thần, luật cũng công nhận rằng Bị đơn có thể có nghĩa vụ liên quan đến tổn hại tâm thần thuần túy của một người khác ‘có thể thấy trước’ được là có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra do cẩu thả của Bị đơn. 

Ở Queensland, để yêu cầu bồi thường theo thông luật thành công, người bị tổn hại về tâm thần (Nguyên đơn) phải chứng minh Bị đơn (ví dụ: người điều khiển phương tiện) đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà họ phải chịu đối với Nguyên đơn và hậu quả của vi phạm là Nguyên đơn bị mất mát, thương tích và thiệt hại. Các điểm dưới đây giải thích từng yếu tố cấu thành lỗi cẩu thả: 

  • Nguyên đơn có nghĩa vụ chăm sóc không? 

     Trong một vụ tai nạn xe cơ giới, cần phải xác định rằng có tồn tại một mối quan hệ dẫn đến nghĩa vụ chăm sóc hợp lý. Mối quan hệ giữa một người tham gia giao thông và một người tham gia giao thông khác là một loại quan hệ được công nhận dẫn đến nghĩa vụ chăm sóc. 

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù người tham gia giao thông có trách nhiệm chăm sóc đối với những người tham gia giao thông khác, nhưng trách nhiệm chăm sóc này không phải đối với tất cả mọi người. 

  • Có vi phạm nghĩa vụ chăm sóc không? 

     Nếu Bị đơn nợ Nguyên đơn nghĩa vụ chăm sóc (ví dụ: nghĩa vụ chăm sóc là điều khiển phương tiện cơ giới một cách an toàn và tuân thủ các quy tắc đường bộ có liên quan), và nghĩa vụ này đã bị vi phạm, thì bị đơn có khả năng bị coi là đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với nguyên đơn. Hành vi vi phạm nghĩa vụ chăm sóc có thể bao gồm các ví dụ như chạy quá tốc độ, lái xe trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng chất kích thích bất hợp pháp và không tuân theo tín hiệu đèn giao thông (ví dụ: vượt đèn đỏ). 

  • Có mối quan hệ nhân quả giữa việc vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và thiệt hại phải gánh chịu không? 

     Phải có mối liên hệ giữa thương tích, thiệt hại phải gánh chịu là hậu quả trực tiếp của việc bị đơn vi phạm nghĩa vụ. Có nghĩa là, hành động cẩu thả(ví dụ: chạy quá tốc độ) của Bị đơn đã gây ra thương tích, tổn thất và thiệt hại cho Nguyên đơn. 

Các yếu tố của yêu cầu bồi thường do sốc thần kinh

Khi nguyên đơn đã xác định thành công trách nhiệm pháp lý (hành vi cẩu thả) và mối quan hệ nhân quả rằng việc vi phạm nghĩa vụ gây ra tổn hại về tâm thần, thì nguyên đơn cũng phải chứng minh rằng một sự kiện đau buồn đã xảy ra và Nguyên đơn đã chứng kiến sự kiện đó, hậu quả hoặc đã được kể về nó ngay sau đó. Tuy nhiên, việc một cá nhân nói với Nguyên đơn về vụ tai nạn thường là không đủ trừ khi họ có ý định gây tổn hại cho bạn hoặc vụ việc nghiêm trọng đến mức việc nhìn thấy hoặc nghe thấy về nó sẽ khiến một người ‘bình thường’ bị chấn thương tâm thần (chấn thương tâm thần này được công nhận).

Một nghĩa vụ chăm sóc đối với nạn nhân của sự kiện bị thiếu và sẽ ảnh hưởng đến những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân(ví dụ: thành viên gia đình, cha mẹ kế), người cứu hộ, hoặc trong một số trường hợp mà họ tham dự hiện trường trong quá trình làm việc. 

Tổn hại tâm thần do thương tổn của Bên thứ ba

Ở Queensland, bạn có thể đưa ra yêu cầu bồi thường tâm thần đối với trường hợp bị sốc thần kinh ngay cả khi bạn không có mặt tại hiện trường xảy ra sự kiện/tai nạn. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc Nguyên đơn (người bị chấn thương tâm thần) có mối quan hệ với nạn nhân đầu tiên (người bị thương do hành vi/hành động vi phạm của Bị đơn), hay mối quan hệ trực tiếp với Bị đơn. 

Trong trường hợp Nguyên đơn đã thành công nhận được khoản tiền bồi thường cho các thiệt hại do tổn hại tâm thần xuất phát từ thương tích của bên thứ ba, mối quan hệ giữa Nguyên đơn và bên thứ ba thường được chia thành ba loại, đó là (a) gia đình; (b) người giải cứu; (c) công việc. Tuy nhiên, án lệ vẫn chưa làm rõ rằng mối quan hệ có được xem là mang tính quyết định hay không, và do đó việc áp dụng phép kiểm tra ‘tính có thể thấy trước’ có thể hợp lý. Phép kiểm tra này có nghĩa là liệu tổn hại về tâm thần mà Nguyên đơn phải gánh chịu có được coi là có thể thấy trước một cách hợp lý hay không. 

Quyền được đòi bồi thường của bạn

Nếu Nguyên đơn (người bị chấn thương tâm thần) có thể chứng minh thành công các yếu tố nêu trên của yêu cầu bồi thường theo thông luật, họ có thể có quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại sau: – 

  1. Đau khổ và mất niềm vui trong cuộc sống; 
  2. Tổn thất kinh tế trong quá khứ và tương lai; 
  3. Mất trợ cấp hưu trí trong quá khứ và tương lai; và 
  4. Chi phí y tế và phục hồi trong quá khứ và tương lai. 

Vì các tuyên bố về tâm thần (sốc thần kinh) có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh, chúng được xác định dựa trên hoàn cảnh và giá trị riêng của chúng. Điều này có nghĩa là số tiền bồi thường mà Nguyên đơn có quyền nhận sẽ phụ thuộc vào các yếu tố xung quanh mức độ thương tích. 

Kết luận

Nếu đáp ứng hoặc có khả năng đáp ứng các yếu tố nêu trên để đủ điều kiện yêu cầu bồi thường sốc thần kinh, một cá nhân có thể có quyền theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại do sốc thần kinh (tổn thương tâm thần). 

Có thời hạn nghiêm ngặt áp dụng cho các yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, bao gồm cả yêu cầu bồi thường sốc thần kinh. Nếu yêu cầu được bắt đầu sau khi hết thời hạn này, một người có thể không còn quyền hợp pháp để theo đuổi yêu cầu. 

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết tin rằng họ có quyền theo đuổi yêu cầu bồi thường sốc thần kinh, thì nên tư vấn luật sư có kinh nghiệm về thương tích cá nhân để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình phức tạp nhằm hỗ trợ đạt được kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu của bạn trên cơ sở ‘Không thắng, Không tính phí’. 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách sử dụng dịch vụ kiểm tra Yêu cầu giải quyết quyền lợi miễn phí của chúng tôi  hoặc liên hệ với Ellie White để được tư vấn ban đầu miễn phí và không bắt buộc trò chuyện để chúng tôi có thể tư vấn về cơ hội thành công của bạn. 

Nguồn: NERVOUS SHOCK CLAIMS QLD: I WITNESSED OR HEARD ABOUT A LOVED ONE WHO WAS INJURED IN A SERIOUS OR FATAL ROAD ACCIDENT’ 

Like? Share it with your friends.