Các trường hợp sơ suất y tế rất phức tạp do một số lý do và yếu tố ảnh hưởng đến hoàn cảnh của từng trường hợp. Yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế liên quan đến việc nhân danh người bị thương điều tra kỹ lưỡng, thu thập bằng chứng và thương lượng với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, luật sư của bị đơn/bị đơn và đại diện cho nạn nhân trước tòa. Ngoài ra, khi thực hiện yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế ở Queensland (và toàn nước Úc), gánh nặng chứng minh là rất lớn. Điều này có nghĩa là, người bị thương (‘Nguyên đơn’) phải chứng minh rằng chuyên gia y tế đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và vi phạm này gây ra thương tích cho Nguyên đơn. 

Thời hạn, thời hiệu?

Đạo luật tố tụng thương tích cá nhân 2002 (Personal Injuries Proceedings Act 2002) quy định về các khiếu nại về sơ suất y tế và thời hiệu. Mục 9(A) của Đạo luật điều chỉnh, đối với yêu cầu bồi thường sơ suất y tế, các yêu cầu về thông báo đầu tiên gửi cho người được đề xuất là bắt đầu thủ tục tố tụng. Thông báo đầu tiên phải được gửi trong thời gian kết thúc sớm hơn những thời điểm sau: – 

  • 1 tháng sau khi nguyên đơn lần đầu tiên chỉ định luật sư đại diện và bị đơn được đề xuất được xác định; hoặc 
  • 9 tháng sau ngày xảy ra sự cố y khoa, hoặc nếu các triệu chứng của thương tích cá nhân do tai nạn không rõ ràng ngay lập tức, thì là ngày các triệu chứng đầu tiên của thương tích xuất hiện. 

Nguyên đơn phải đáp ứng thời hiệu trên để có thể bắt đầu quy trình yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế. Điều quan trọng là có những thời hiệu kéo dài liên tục có liên quan và cần được tuân thủ trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường. 

Ngoài những điều trên, điều quan trọng cần lưu ý tiếp theo là thời hiệu nghiêm ngặt áp dụng cho việc nộp đơn khiếu nại sơ suất y tế ở Queensland. Nguyên tắc chung là yêu cầu bồi thường phải được thực hiện trong vòng ba (3) năm sau khi thương tích xảy ra, nếu không sẽ bị cấm theo luật. 

Có ngoại lệ hay không?

Nhìn chung, rất khó để đưa ra yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế ngoài khoảng thời gian ba (3) năm ở Queensland. 

Tuy nhiên, có số ít trường hợp mà tòa án có thể gia hạn. Những trường hợp này có thể bao gồm: 

  1. Nếu thương tích và/hoặc thiệt hại do sơ suất y tế gây ra không rõ ràng ngay lập tức và Nguyên đơn (người bị thương) chỉ biết sau đó, thời hiệu có thể bắt đầu từ thời điểm phát hiện ra thương tích/thiệt hại. 
  2. Nếu người bị thương là người khuyết tật theo quy định của pháp luật vào thời điểm hành vi vi phạm xảy ra. 
  3. Nếu chuyên gia y tế cố gắng che giấu hành vi sai trái của họ hoặc đánh lừa bệnh nhân về nguyên nhân chấn thương của họ. 
  4. Toà án có khả năng gia hạn nếu thấy rằng Nguyên đơn (người bị hại) có lý do chính đáng để đưa ra yêu cầu ngoài thời hạn. 
 

Một ví dụ về trường hợp yêu cầu bồi thường nằm ngoài thời hiệu (hơn ba (3) năm sau khi bị thương) là trường hợp của Quinn v Bang Queensland (No.2) [2016] QDC 156 (‘Quinn’). Trong vụ Quinn, Nguyên đơn (Bà Quinn) đã yêu cầu gia hạn đối với yêu cầu bồi thường sơ suất y tế. Lý do bà nộp đơn là do nhận được báo cáo của chuyên gia quá muộn và báo cáo này hỗ trợ cho việc phát hiện ra sơ suất của bác sĩ phẫu thuật đã gây ra vết thương cho bà ấy. Thẩm phán đã áp dụng tiền lệ từ một phán quyết trước đó cho rằng báo cáo của chuyên gia cấu thành một sự thật quan trọng có tính chất quyết định. Do đó, trong vụ Quinn, thẩm phán đã áp dụng lý do tương tự và nhận thấy rằng một báo cáo muộn của chuyên gia hỗ trợ cho việc phát hiện ra sự sơ suất có thể cấu thành một sự thật quan trọng có tính chất quyết định, và đơn xin gia hạn để bà Quinn có thể theo đuổi yêu cầu của mình đã được chấp thuận. 

Các trường hợp nêu trên không tự động mà sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng vụ việc cũng như tùy theo quyết định của tòa án. Do đó, điều quan trọng là phải tìm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt liên quan đến bất kỳ nghi ngờ/thương tích do sơ suất y tế nào.

Tìm kiếm lời khuyên pháp lý

Yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế rất phức tạp và có những thời hiệu nghiêm ngặt rất khó thực hiện. Một luật sư về thương tích cá nhân do sơ suất y tế có thể giúp bạn xác định toàn bộ mức độ thương tích của bạn, đảm bảo các quyền của bạn được bảo vệ và nhận được khoản bồi thường xứng đáng. 

Ellie White và nhóm của chúng tôi tại Littles là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn yêu cầu bồi thường trên cơ sở ‘Không thắng không tính phí’. 


Nguồn: Do I need a medical negligence lawyer in Queensland?

Like? Share it with your friends.