Đạp xe một cách tuyệt vời để tập thể dục đi lại trong thành phố. Tuy nhiên, đó không phải một hoạt động xả hơi không đi kèm rủi ro. Theo Bộ Hạ tầng hội Phát triển vùng miền Úc (Australian Department of Infrastructure and Regional Development), vào năm 2014 người đi xe đạp chiếm 3 phần trăm số người tử vong tai nạn giao thông, 15 phần trăm số người nhập viện điều trị tai nạn giao thông. Thật không may, tỉ lệ người bị thương tử vong ngày càng tăng lên theo thời gian. Bản chất của chấn thương người đi xe đạp gặp phải khi gặp tai nạn giao thông thường nặng hơn so với những vụ việc liên quan đến 2 hoặc nhiều ô với nhau, do người đi xe đạp dễ bị thương hơn khi gặp phải một tai nạn họ không phải người gây ra. Vậy người đi xe đạp được hưởng những quyền lợi nào? 

Bộ luật liên quan

Bộ luật Bảo hiểm tai nạn xe cơ giới năm 1994 của QLD (The Motor Accident Insurance Act 1994) (‘the MAIA Act’) quy định về hoạt động của chương trình bảo hiểm Compulsory Third Party (CTP) tại Queensland. 

Quyền được yêu cầu đòi bồi thường tổn thất

Quyền của cá nhân tham gia chương trình bảo hiểm Compulsory Third Party được quy định tại Mục 5 của Bộ luật Bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới năm 1994 (QLD). Cá nhân có quyền yêu cầu đòi bồi thường cho những tổn thất trong trường hợp chấn thương của cá nhận được gây ra bởi việc làm sai trái hoặc sự bỏ đi của một xe cơ giới được điều khiển bởi một người khác với người bị thương. Điều này có thể xảy đến khi điểu khiển một xe cơ giới, trong một vụ va chạm, hoặc một hành động để tránh một vụ va chạm với xe cơ giới, một xe cơ giới chạy mất kiểm soát, hoặc xe cơ giới gặp lỗi dẫn đến việc chạy mất kiểm soát. Theo đó, một người đi xe đạp hoặc đi bộ khi bị đâm bơi xe cơ giới, trong trường hợp người đó không phải là người gây tai nạn, sẽ có quyền yêu cầu đòi bồi thường. 

Quyền lợi có thể được hưởng

Trong trường hợp mà bạn gặp phải tai nạn khi đang đi xe đạp gây ra bởi xe cơ giới mà bạn không phải là người gây tai nạn, và bạn quyết định yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, yêu cầu đó được đưa ra với Cơ quan bảo hiểm CTP của phương tiện gây tai nạn. Người đi xe đạp yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại có những quyền lợi tương đương với cá nhân gặp phải tại nạn mà liên quan đến 2 hoặc nhiều xe cơ giới.  

Việc điều trị

Một trong những mục đích của MAIA Act là ủng hộ và khuyển khích, miễn là thực tế, sự hồi phục của đương đơn gặp phải chấn thương xảy ra khi gặp phải tai nạn xe cơ giới. Theo Mục 51 của Bộ luật Bảo hiểm tai nạn xe cơ giới 1994 (QLD), cơ quan bảo hiểm CTP có thể chủ động tạo điều kiện cho bạn nhận được những dịch vụ giúp hồi phục, hoặc theo đề nghị của bạn hay người đại diện pháp lý của bạn. Một khi cơ quan bảo hiểm CTP thừa nhận trách nhiệm pháp lý, hoặc cơ quan bảo hiểm đồng ý chi trả cho những dịch vụ giúp hồi phục của bạn mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý thì những nghĩa vụ giúp hồi phục có sức nặng hơn sẽ được áp dụng, lúc đó cơ quan bảo hiểm CTP phải đảm bảo tạo điều kiện cho bạn nhận được những dịch vụ giúp hồi phục hợp lý và đúng mực.  

Khoản đền bù một lần

Không chỉ những chi phí hợp lý và đúng mực cho việc hồi phục, bạn có thể được hưởng khoản đền bù một lần. Những loại đền bù mà bạn có thể được hưởng được gọi là “heads of damage”. “Heads of damage” có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, tổn thất kinh tế cả trong quá khứ và tương lai, những đau đớn, tổn thương và sự bất tiện trong cuộc sống, những dịch vụ chăm sóc tại nhà, và chi phí điều trị trong tương lai. 

Hãy lưu ý rằng, tuy vậy, việc bạn có được hưởng những quyền lợi trên hay không phần lớn phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Littles Lawyers cho phép tra cứu yêu cầu đòi bồi thường (Claim Checker) miễn phí, cùng với tư vấn ban đầu miễn phí trong trường hợp bạn muốn được tư vấn về những quyền lợi mà bạn có thể được hưởng. 

Like? Share it with your friends.