Thợ mỏ là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất trên thế giới và tại Australia cũng không phải ngoại lệ. Ngành công nghiệp này ẩn chứa rất nhiều rủi ro, bao gồm sập mỏ, cháy nổ, và thiết bị hỏng hóc, điều này có thể dẫn đến những chấn thương hoặc thương vong nghiêm trọng. Có rất nhiều chấn thương có thể xảy đến bao gồm gãy xương, xây xước, các vấn đề về hô hấp, mất thính lực, và chấn thương lưng,… 

Nghĩa vụ quan tâm (Duty of Care)

Với những rủi ro như vậy, thợ mỏ và những người lao động trong nghành khai thác mỏ cần hiểu những quyền lợi lao động của mình, đặc biệt những quyền lợi liên quan đến an toàn nơi làm việc. Tất cả công nhân khai thác mỏ tại Australia, không phân biệt tình trạng lao động hay nơi ở, đều có quyền hưởng quyền lợi nơi làm việc. Những quyền này bao gồm việc bảo vệ và tôn trọng đối với sức khỏe, an toàn và điều kiện làm việc của họ. 

Những người sử dụng lao động khai thác mỏ, bao gồm những công ty các dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ, đều có nghĩa vụ quan tâm (duty of care) đối với nhân viên của mình để đảm bảo người lao động được bảo vệ khỏi những mối nguy hại có thể thấy trước với nghĩa vụ chăm sóc. Theo đó, thợ mỏ có quyền nhận được chỉ dẫn cách hoàn thành công việc một cách an toàn, được cung cấp thiết bị đảm bảo an toàn phù hợp với vị trí của mình, và tham gia vào những buổi tư vấn liên quan đến an toàn nơi làm việc. 

Chấn thương

Mặc dù đã thực hiện những quy tắc an toàn, rủi ro gặp chán thương hoặc thương vong của thợ mỏ vẫn ở mức cao. Thợ mỏ cần ý thức được quyền lợi an toàn và những lựa chọn họ có thể trông cậy vào trong trường hợp gặp phải chấn thương. Chấn thương gặp phải trong ngành khai thác mỏ có thể có tác động đáng kể đến cuộc sống của người lao động. Những tổn hại về thể chất và tinh thần của chấn thương có thể rất khủng khiếp, với rất nhiều thợ mỏ bị buộc phải ngưng làm việc hoặc thậm chí nghỉ hưu vì chấn thương của mình. Thêm vào đó, tác động về mặt tài chính của chấn thương cũng có thể rất nghiêm trọng, với chi phí y tế và thu nhập mất đi ngày càng tăng lên. 

Đền bù

Yêu cầu đền bù cho người lao động (Workers Compensation) 

May thay, thợ mỏ có nhiều lựa chọn khi muốn yêu cầu đền bù cho những chấn thương của mình. Pháp luật về đền bù cho người lao động cho phép người lao động được đền bù cho những chấn thương gặp phải trong quá trình làm việc. Khoản đền bù này có thể bao gồm chi phí y tế, thu nhập mất đi, và những chi phí khác liên quan đến chấn thương. Người lao động có quyền nộp yêu cầu đền bù người lao động cho chấn thương hoặc bệnh tật mắc phải trong quá trình làm việc. 

Yêu cầu giải quyết theo thông luật (Common Law Claim) 

Ngoài ra, thợ mỏ có quyền nộp yêu cầu giải quyết thương tổn theo thông luật (common law) nếu chấn thương của họ bị gây ra bởi sự bất cẩn của người sử dụng lao động. Điều này có thể bao gồm những tình huống mà người sử dụng lao động không cung cấp thiết bị an toàn hoặc đào tạo an toàn đầy đủ, hoặc là khi họ không duy trì điều kiện an toàn cho những thiết bị của mình. Thương tổn có thể bao gồm chi phí y tế trong quá khứ và tương lai, thu nhập bị mất, đau đớn, và đánh mất niềm vui trong cuộc sống. 

Nói tóm lại, an toàn của thợ mỏ và việc phòng tránh chấn thương là những vấn đề quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác mỏ ở Australia. Mặc dù tai nạn vẫn có thể xảy ra khi mọi biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện, người sử lao động phải làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho người lao động của mình. Thợ mỏ cung phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình và cần y thức được quyền lợi của mình trong trường hợp xảy ra chấn thương. Điều này có thể bao gồm báo cáo chấn thương với người sử dụng lao động càng sớm càng tốt và tìm đến cơ sở y tế. Cần lưu ý rằng giới hạn thời gian khi muốn tiến hành yêu cầu đền bù chấn thương cá nhân là 3 năm sau khi gặp chấn thương. Do đó, việc được tư vấn của một luật sư về chấn thương cá nhân ngay sau khi bị thương là cực kì quan trọng. Tìm sự tư vấn pháp lý về việc có thể yêu cầu giải quyết theo thông luật (common law) hay không cũng là một điều vô cùng quan trọng. 

Like? Share it with your friends.