NSW CTP – Yêu cầu xem xét nội bộ (Internal Review) đối với quyết định của Công ty bảo hiểm

Image 1

Thời gian để yêu cầu xem xét nội bộ

 Bộ quy tắc Tai nạn xe cơ giới (Motor Accidents Guideline) được ban hành bởi SIRA nêu rõ đương đơn có 28 ngày kể từ ngày được thông báo về quyết định để yêu cầu xem xét nội bộ từ công ty bảo hiểm. Nếu yêu cầu được đưa ra trong vòng 28 ngày, công ty bảo hiểm có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó và họ phải thông báo với đương đơn về quyết định dưới dạng văn bản. Nếu công ty bảo hiểm từ chối tiến hành xem xét nội bộ, đương đơn có thể chuyển tranh chấp đến Ủy ban Thương tật Cá nhân (Personal Injury Commission) để đánh giá.

Quy định về yêu cầu

Bộ quy tắc quy định bốn cách thức mà đương đơn có thể yêu cầu xem xét nội bộ từ công ty bảo hiểm:

  • Hoàn thiện đơn yêu cầu và gửi đơn yêu cầu qua đường bưu điện, email, fax, nộp trực tiếp;
  • Hoàn thiện đơn yêu cầu trực tuyến;
  • Liên hệ với công ty bảo hiểm qua thư; hoặc
  • Liên hệ với công ty bảo hiểm qua điện thoại.

Bộ quy tắc nhấn mạnh rằng yêu cầu xem xét nội bộ phải bao gồm tất cả những thông tin cần thiết trong đơn yêu cầu được phê chuẩn hoặc đơn yêu cầu trực tuyến. Thông tin bao gồm chi tiết về quyết định ban đầu, quyết định mong muốn, vấn đề cần xem xét, lí do cho yêu cầu, và mọi giấy tờ bổ sung có liên quan.

Bộ quy tắc cho phép đương đơn rút lại yêu cầu xem xét nội bộ vào bất kỳ thời điểm nào trước khi công ty bảo hiểm gửi thông báo về quyết định của yêu cầu xem xét nội bộ. Công ty bảo hiểm phải xác nhận với đương đơn về việc rút lại yêu cầu bằng văn bản.

Phản hồi lại yêu cầu xem xét nội bộ

Sau khi nhận được yêu cầu xem xét nội bộ, công ty bảo hiểm phải thông báo cho đương đơn về việc nhận được yêu cầu trong vòng 2 ngày làm việc. Thông báo phải ở dưới dạng văn bản và có thể gửi qua đường bưu điện, email, vận chuyển trực tuyến, hoặc sự kết hợp của những phương thức trên dựa trên mong muốn của đương đơn.

Thông báo của công ty bảo hiểm phải chỉ ra liệu họ chấp nhận hoặc từ chối đơn yêu cầu xem xét nội bộ, và thông báo phải bao gồm ngày nhận được yêu cầu và ngày có quyết định xem xét nội bộ dự kiến.

Nếu công ty bảo hiểm chấp nhận yêu cầu xem xét nội bộ, họ phải thông báo cho đương đơn về vấn đề được xem xét lại, người phụ trách xem xét nội bộ, những thông tin khác có liên quan được đương đơn yêu cầu, và cách thức liên lạc với công ty bảo hiểm và bên tư vấn cho họ.

Tuy nhiên, nếu công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu, họ phải thông báo ngắn gọn cho đương đơn những lí do của quyết định của họ, tên của người phụ trách đưa ra quyết định, cách thức liên lạc với công ty bảo hiểm và bên tư vấn cho họ, và những lựa chọn cho đương đơn nếu đương đơn không đồng ý với quyết định này. Đương đơn có thể nộp đơn tới Ủy ban Thương tật Cá nhân (Personal Injury Commission) để giải quyết tranh chấp về quyết định cần được xem xét lại nếu công ty bảo hiểm từ chối tiên hành xem xét nội bộ.

Nếu công ty bảo hiểm chấp nhận yêu cầu nhưng sau đó lại quyết định họ không thể tiến hành xem xét nội bộ, họ phải thông báo cho đương đơn dưới dạng văn bản trong 7 ngày kể từ có quyết định từ chối yêu cầu.

Quyết định xem xét nội bộ

Người xem xét nội bộ có trách nhiệm đánh giá toàn bộ đơn yêu cầu xem xét nội bộ và đưa ra quyết định dựa trên những bằng chứng được đưa ra, bao gồm những thông tin thực tế và pháp lý có liên quan.

Khi đánh giá đơn yêu cầu xem xét nội bộ, người xem xét nội bộ có quyền được:

  • Xác nhận quyết định ban đầu (giữ nguyên quyết định ban đầu);
  • Thay đổi quyết định ban đầu; hoặc
  • Bỏ qua quyết định ban đầu và đưa ra một quyết định thay thế hoàn toàn cho quyết định ban đầu.

 

Theo Điều 7.9(4) của Đạo luật Chấn thương Tai nạn Xe cơ giới 2017, công ty bảo hiểm phải thông báo với đương đơn về kết quả của cuộc xem xét nội bộ trong vòng 14 ngày, trừ khi Bộ quy tắc cho phép gia hạn thời gian trong những những trường hợp nhất định.

Quy chế về CTP thường rất phức tạp và nếu bạn gặp phải chấn thương (chấn thương vật lý và/hoặc tinh thần) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi khuyến khích bạn tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý. Trưởng bộ phận NSW của chúng tôi, bà Jessica Cheung là chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực Luật Chấn thương Cá nhân. Tùy vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể đánh giá quyết định của công ty bảo hiểm thay cho bạn, yêu cầu gia hạn thời gian nộp yêu cầu xem xét nội bộ, thu thập chứng cứ y tế cho chấn thương của bạn nhằm củng cố vị thế của bạn, và sau đó phản đối lại quyết định của công ty bảo hiểm.

Nếu bạn tin bạn đã gặp phải chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica để được tư vấn hoàn toàn bảo mật mà không mất bất kỳ chi phí nào.

*Bài viết trên chỉ mang tính tham khảo.

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles