NSW CTP – Thương tật vĩnh viễn – Nguyên nhân gây ra những chấn thương

Injury

Giới thiệu

Mục đích của ‘Phần 6 của Bộ quy tắc Tai nạn Xe cơ giới (Motor Accident Guidelines): Thương tật vĩnh viễn’ là để đánh giá mức độ thương tổn vĩnh viễn gây ra bởi một tai nạn xe cơ giới theo quy định của Bộ luật Chấn thương Tai nạn Xe cơ giới (NSW) (Motor Accident Injuries Act) năm 2017 (gọi tắt là Bộ luật). Phần này được dựa trên Hướng dẫn của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ về Đánh giá Thương tật Vĩnh viễn, Ấn bản thứ tư (AMA4 Guides) 

Phần 6 của Bộ quy tắc áp dụng với việc đánh giá thương tật vĩnh viễn là kết quả của chấn thương do tai nạn xe cơ giới xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2017 theo Bộ luật. 

Nguyên nhân gây ra chấn thương

Khoản 2(a) của Phụ lục 2 của Bộ luật nêu rằng đánh giá mức độ thương tật vĩnh viễn là việc đánh giá y tế. Đánh giá này phải xác định mức độ thương tổn vĩnh viễn mà người gặp chấn thương gặp phải là kết quả của tai nạn xe cơ giới. Do đó, mọi đánh giá thương tật vĩnh viễn sẽ xác định liệu chấn thương có liên quan đến tai nạn đang được nói đến không. Chuyên gia đánh giá y tế phải có hiểu biết về những quy định có liên quan của AMA4 Guides, cũng như về quy định của thông luật (common law) sẽ được áp dụng bởi tòa hoặc Ủy ban Thương tật Cá nhân (Personal Injury Commission) khi đánh giá những vấn đề này. 

Định nghĩa của nguyên nhân được quy định trong AMA4 Guides, và giải nghĩa tóm tắt rằng nguyên nhân là những yếu tố vật lý, hóa học, hoặc sinh học góp phần vào sự xuất hiện của một tình trạng bệnh lý. Cần phải đảm bảo hai điều khi muốn xác định liệu yếu tố được cho là đã gây ra hoặc góp phần vào sự xuất hiện hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý có thật sự gây ra điều đó hay không: 

  1.  Yếu tố đó có thể đã gây ra hoặc góp phần làm trầm trọng hơn thương tật, và là nhận định y khoa, và 
  2.  Yếu tố đó thật sự đã gây ra hoặc góp phần làm trầm trọng hơn thương tật, và không phải là nhận định y khoa. Điều này đòi hỏi nhận định của y khoa cũng như sự đánh giá sáng suốt không liên quan đến y khoa.  

Không có phép kiểm tra nguyên nhân phổ biến nào áp dụng cho tất cả các trường hợp, nhưng cách tiếp cận đã được công nhận yêu cầu việc phải xác định liệu một tai nạn xe cơ giới có gây ra hay góp phần đáng kể gây ra chấn thương (và thương tổn có liên quan) không. Tai nạn xe cơ giới không nhất thiết là nguyên nhân duy nhất, trừ khi tai nạn đó góp phần ở mức đáng kể. Một vài trường hợp nên căn nhắc xem “Liệu chấn thương (hay thương tật) có xảy ra nếu không phải do tai nạn không?” Tuy nhiên, đây không phải phép thử tối ưu và không thể áp dụng trong những trường hợp có nhiều yếu tố cùng góp phần gây ra chấn thương.  

Quy chế về CTP thường rất phức tạp và nếu bạn gặp phải chấn thương (chấn thương vật lý và/hoặc tinh thần) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi khuyến khích bạn tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý. Trưởng bộ phận NSW của chúng tôi, bà Jessica Cheung là chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực Luật Chấn thương Cá nhân. Tùy vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể đánh giá quyết định của công ty bảo hiểm thay cho bạn, yêu cầu gia hạn thời gian nộp yêu cầu xem xét nội bộ, thu thập chứng cứ y tế cho chấn thương của bạn nhằm củng cố vị thế của bạn, và sau đó phản đối lại quyết định của công ty bảo hiểm. 

Nếu bạn tin bạn đã gặp phải chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica để được tư vấn hoàn toàn bảo mật mà không mất bất kỳ chi phí nào.  

*Bài viết trên chỉ mang tính tham khảo. 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles