Nếu bạn bị thương do tai nạn xe cơ giới và đã khởi kiện yêu cầu CTP bồi thường, bạn hẳn đã nghe luật sư của mình nói rằng “chúng tôi chưa thể giám định cho bạn vì chúng tôi đang đợi vết thương của bạn ổn định”. Vậy, điều đó thực sự có nghĩa là gì? 

Trước khi tiến hành đánh giá tình trạng suy giảm vĩnh viễn, sự suy giảm phải được chứng minh là đã xuất hiện trong một khoảng thời gian và đang trong tình trạng ổn định, không có khả năng thay đổi đáng kể bất kể có sự điều trị hay không. Hướng dẫn về Tai nạn Xe cơ giới (The Motor Accident Guidelines) nêu rõ rằng sự suy giảm vĩnh viễn là tình trạng suy giảm không có sự biến chuyển hoặc sự suy giảm trở nên ổn định tốt dù có hoặc không có điều trị y tế và không có khả năng thuyên giảm mặc dù đã được điều trị y tế. Suy giảm vĩnh viễn được coi là không có khả năng thay đổi đáng kể (nghĩa là suy giảm hơn 3% toàn bộ cơ thể (WPI) trong năm tới dù có hoặc không có điều trị y tế. 

Khoản 6.20 của Hướng dẫn về Tai nạn Xe cơ giới nêu rõ hơn như sau: 

“Nhìn chung, khi sự suy giảm được coi là vĩnh viễn, các vết thương cũng sẽ được ổn định. Tuy nhiên, có thể có trường hợp tình trạng suy giảm được coi là vĩnh viễn vì nó không có khả năng biến chuyển trong những tháng tới bất kể có điều trị hay không, nhưng vết thương không ổn định vì việc điều trị trong tương lai đã được dự định và mức độ của điều này là không thể dự đoán được. Ví dụ, đối với một người bị thương bị cắt cụt chi hoặc chấn thương cột sống, tình trạng suy giảm là vĩnh viễn và có thể được đánh giá ngay sau khi bị thương vì tình trạng này sẽ không thay đổi bất kể có sự điều trị hay không. Tuy nhiên, các vết thương có thể đôi khi không ổn định vì mức độ điều trị và phục hồi trong tương lai vẫn chưa được xác định.” 

Cần lưu ý rằng việc đánh giá chỉ nên xem xét tình trạng suy giảm tại thời điểm đánh giá. Việc đánh giá không được bao gồm các tình trạng xấu đi có thể xảy ra vì không thể biết chính xác về bất kỳ sự thay đổi nào về sau, ví dụ như tình trạng viêm xương khớp nhiều năm sau khi bị gãy xương trong khớp. Tuy nhiên, khả năng này có thể thích hợp để bình luận trong báo cáo đánh giá suy giảm. 

Bác sĩ pháp y chỉ có thể đưa ra đánh giá về WPI, nếu họ cho rằng tình trạng của bạn đã ổn định và không có khả năng thay đổi đáng kể trong năm tới dù có hoặc không có điều trị y tế. Mức độ WPI của bạn sẽ xác định liệu bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phi kinh tế (tiền bồi thường thiệt hại chung) do đau đớn và khổ sở hay không. 

Sau khi tình trạng của bạn đã ổn định, một buổi kiểm tra y tế độc lập có thể được sắp xếp để một bác sĩ pháp y tiến hành đánh giá. 

Nhìn chung, báo cáo của bác sĩ pháp y sẽ bao gồm các thông tin sau: 

  • lịch sử y tế và lịch sử công việc 
  • nguyên nhân gây ra chấn thương hoặc nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
  • chấn thương ảnh hưởng như thế nào 
  • phương pháp điều trị đã nhận được và phương pháp được đề xuất 
  • năng lực làm việc hiện tại và trong tương lai 
  • đánh giá WPI 

Nếu có tranh chấp với công ty bảo hiểm CTP về mức độ WPI của bạn, bạn có thể nộp đơn lên Ủy ban Thương tích Cá nhân (Personal Injury Commission) để họ chỉ định một Chuyên gia giám định Y tế độc lập tiến hành đánh giá y tế về mức độ WPI của bạn. Đánh giá này nói chung là ràng buộc đối với cả hai bên và có thể được kháng cáo. 

Chương trình CTP là một chương trình phức tạp và nếu bạn bị thương (tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm đến tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được công nhận về Luật Thương tật Cá nhân. Nếu bạn cho rằng mình đã phải chịu một thương tật cá nhân và muốn tìm hiểu sâu về mặt pháp lý, hãy liên hệ với Jessica và nhóm của cô ấy để được thảo luận miễn phí và đảm bảo bảo mật. 

*Bài viết này chỉ mang tính chất hướng dẫn. 

Like? Share it with your friends.