Ang background ng Aware Super

Ang Aware Super ay isang superannuation fund sa Australia na may punong tanggapan sa Sydney. Sa may higit sa $150 bilyon na pamamahala at higit sa 1 milyong mga miyembro, ito ang ikatlong pinakamalaking superannuation fund sa Australia. 

 

Ito ay unang itinatag noong 1992 bilang First State Super upang magbigay ng mga benepisyo ng superannuation sa mga empleyado ng pamahalaan ng New South Wales. Noong ika-1 ng Mayo 2006, naging isang pampublikong alok ng pondo ang First State Super, na nagbukas ng pagiging miyembro sa sinumang karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo ng superannuation. 

 

Noong 2012, nagsama ang First State Super at Health Super, isang not-for-profit superannuation fund para sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan at mga serbisyong pangkomunidad. 

 

Noong ika-1 ng Hulyo 2020, nagsama ang First State Super at VicSuper upang maging Aware Super. Makalipas ang maikling panahon, noong ika-3 ng Disyembre 2020, nagsama ang WA Super sa Aware Super. 

Mga awtomatikong iniaalok ng insurance sa Aware Super

Kapag sumali ka sa Aware Super sa pamamagitan ng isang kumikilalang employer, karaniwang makakatanggap ka ng automatikong insurance para sa kamatayan at total permanent disability (TPD) kung ikaw ay higit sa 25 taong gulang at mayroon kang $6,000 o higit pa sa iyong super account. Ang insurance para sa kamatayan at TPD sa Aware Super ay inaalok hanggang sa edad na 70. 

 

Nag-aalok ang Aware Super ng income protection insurance, ngunit hindi ito awtomatikong inaalok. Ibig sabihin, kailangan mong pumili ng insurance na nagbibigay ng para sa IP cover. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga taong nakakausap namin ay natutuklasan nang huli na kailangan nila ang IP cover. 

 

Sa kabutihang palad, karamihan sa mga miyembro ng Aware Super na nakakausap namin ay mayroong kabuuan at permanenteng kapansanan na insurance upang matulungan sila sa potensyal na malaking halagang benepisyo sa oras ng kagipitan. 

 

Upang maging matagumpay sa isang claim ng TPD sa Aware Super, ikaw ay kailangang walang trabaho sa loob ng hindi bababa sa 3 na buwan, at kumbinsihin ang kanyang insurer na maaaring hindi ka na magkaroon ng trabaho o maging bahagi sa anumang mapagkakakitaang trabaho, negosyo, propesyon, o trabaho na naaangkop sa iyong edukasyon, pagsasanay, o karanasan. 

 

Ang mga kawani ng Pulisya ng NSW at mga kawani ng Ambulansya ng NSW ay may mga partikular na kaayusan sa insurance, at dapat kang humingi ng payo tungkol sa iyong mga karapatan. 

Makagagawa ba ako ng claim sa Aware Super insurance?

Alamin ang iyong karapatan.  

 

Kung ikaw ay hindi pa nakagagawa ng insurance claim sa Aware Super, o hindi sigurado kung mayroon kang insurance sa Aware Super, may karapatan kang magkaroon ng legal na representasyon at matutulungan ka ng Littles. 

 

Kung ikaw ay nagsumite na ng claim at ito ay tinanggihan ng isang superannuation fund o insurer, maaaring may karapatan kang magpasuri ng desisyon sa pamamagitan ng internal resolution procedure. 

 

Sakaling hindi pa rin ito tanggapin, maari kang maghain ng reklamo sa korte o magreklamo sa Australian Financial Complaints Authority (AFCA). 

 

Mayroong striktong limitasyon sa oras upang tutulan ang desisyon ng insurer, kaya mahalagang kumonsulta sa mga abodago at humingi ng legal na payo sa lalong madaling panahon. 

Ano ang pagkakaiba ng Littles?

Sa madaling salita, ang Littles ay mga eksperto sa mga usapin ng batas sa superannuation at insurance. 

 

Ang aming koponan sa insurance ay tumulong na sa libu-libong mga konsyumer na makuha ang kanilang mga karapatan, at ang aming Head ng TPD at General Insurance ay may malawak na kaalaman at pananaw sa industriya kung paano mapalalakas ang iyong mga posibilidad na magtagumpay. 

 

Nagsasalita rin kami ng iyong wika, sa labing-anim na wika at patuloy na bilang . Kalimutan ang pagbabayad sa isang tagasalin o sa isang abogadong hindi nakakaunawa sa iyo at sa iyong kultural na pinagmulan. 

 

Ang lahat ng mga usapin ng batas sa superannuation at insurance ay isinasagawa namin sa batayan ng “no win, no fee” at hindi kami nagpapatong ng anumang paunang bayad para sa anumang mga gastusin na kinakailangan upang usigin ang iyong claim. 

 

Kung nais mo ng payo tungkol sa batas sa superannuation at insurance, makipag-ugnayan sa Littles ngayon gamit ang aming libreng Claim Checker

Tungkol sa may akda

Ang Head ng TPD at General Insurance ng Littles, si Rowan McDonald, ay isang eksperto sa batas sa insurance at superannuation. Si Rowan ay isang bihasang litigador at nagsampa na ng libu-libong matagumpay na mga insurance claim para sa mga konsyumer. 

 

Dahil sa pagtatrabaho sa industriya ng insurance nang mahigit sa labing-limang taon, si Rowan ay may malawak na listahan ng mga kontak sa industriya at regular na nagbibigay ng presentasyon sa mga grupong sumusuporta sa kapansanan, mga propesyonal sa industriya ng pananalapi, at mga organisasyong multikultural. 

 

Nagbigay payo rin si Rowan sa ilang mga pangunahing kompanya ng insurance sa Australya, na nagbibigay sa kanya ng walang katumbas na kaalaman sa proseso ng claim mula sa iba’t-ibang perspektiba. Ginagamit ni Rowan ang isang praktikal at makatwirang pamamaraan sa mga payong ibinibigay niya sa kanyang mga kliyente. 

 

Para sa iyong libreng, personal na konsultasyon, makipag-ugnayan kay Rowan ngayon. 

Like? Share it with your friends.