Chấn thương tại nơi làm việc – Điều gì sẽ xảy ra với nơi làm việc của tôi?

Một trong những thực tế không thể phủ nhận rằng chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ngay tại nơi làm việc. Những chấn thương này có thể bao gồm thể chất, tinh thần hoặc thậm chí là tình trạng tăng nặng đối với chấn thương đã có từ trước đó. May mắn thay, luật pháp ở Queensland bảo vệ những người lao động bị chấn thương thông qua Đạo luật Bồi thường và Phục hồi cho Người lao động 2003 và WorkCover Queensland. 


Trên thực tế đối với các chấn thương này, một số là do bị gây ra bởi sơ suất của người sử dụng lao động. Cho dù đó là một nơi làm việc an toàn hay không, việc không cung cấp thiết bị hoặc giám sát thích hợp, hoặc không cung cấp các hướng dẫn phù hợp, thi người sử dụng lao động có thể phải chịu trách nhiệm về các thương tích xảy ra đối với người lao động. 


Khi có thể chứng minh được rằng người sử dụng lao động đã gây ra thương tích cho người lao động, người lao động có thể chọn theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật chung (common law). Điều này cho phép người lao động phục hồi tổn thất kinh tế trong quá khứ và tương lai, chi trả chi phí y tế/điều trị, bồi thường đau đớn và những chịu đựng do chấn thương, và thậm chí chi phí pháp lý trong một số trường hợp. 


Tuy nhiên, một số người lao động dù thấy rằng mình bị thương nhưng lại không dám theo đuổi yêu cầu bồi thường, do nhận thức được những hậu quả tiêu cực sẽ gây ra cho người sử dụng lao động. Thông thường, những người lao động bị thương sẽ quan tâm đến tác động của yêu cầu bồi thường theo luật chung có thể gây ra đối với người sử dụng lao động của họ là gì, mặc dù họ đang phải tự chi trả phần bồi thường có thể nhận. 


Động lực đằng sau điều này thường là mong muốn giữ cho nơi làm việc vui vẻ, bởi vì người lao động cảm thấy có lỗi với người sử dụng lao động, hoặc thậm chí là tình bạn, những người quen biết. 


Đôi khi mọi người có nhận thức tiêu cực về việc đưa ra yêu cầu bồi thường do niềm tin lỗi thời về ý nghĩa của việc kiện ai đó hoặc bị kiện. Mọi người có thể sợ hãi vì văn hóa nơi làm việc của họ và sợ những phản ứng dữ dội trong môi trường làm việc, hoặc thậm chí mất việc. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, và theo luật hiện hành ở Queensland, nơi làm việc được bảo hiểm cho các trường hợp như thế này. 

Ai sẽ chi trả cho yêu cầu bồi thường của tôi?

Để làm rõ, nơi làm việc và người sử dụng lao động ở Queensland có một bảo hiểm cụ thể được gọi là Chính sách Bảo hiểm Tai nạn (Accident Insurance Policy), với WorkCover Queensland hoặc một cơ quan tương đương. Bảo hiểm này chi trả cho một loạt các chấn thương của người lao động, bao gồm: thương tật về thể chất, tâm lý, chấn thương theo thời gian, chấn thương bị làm trầm trọng thêm trong hiện tại và thậm chí là tử vong. 


Chính sách bảo hiểm tai nạn này chi trả cho người sử dụng lao động toàn bộ chi phí của bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật chung nào, bao gồm tất cả tổn thất kinh tế trong quá khứ và tương lai của người lao động, chi phí y tế/điều trị, bồi thường đau đớn và và những chịu đựng do chấn thương. Chính sách này thậm chí có thể trang trải các chi phí pháp lý của người sử dụng lao động. 


Do đó, người lao động gặp chấn thương không cần lo lắng đến nơi làm việc của họ khi họ cần theo đuổi yêu cầu bồi thường theo luật chung do chấn thương tại nơi làm việc. Nơi làm việc sẽ không phải trả tiền, mà do bên bảo hiểm của họ chi trả cho các loại sự cố này. 

Nơi làm việc sẽ giận tôi hay không?

Yêu cầu bồi thường của anh/chị sẽ là giữa anh/chị và WorkCover Queensland và có thể được đơn giản hóa thông qua việc sử dụng một luật sư về chấn thương cá nhân, người sẽ hướng dẫn anh/chị trong suốt quá trình và loại bỏ những căng thẳng khi phải xử lý với các quy trình hệ thống phức tạp. 


Ngoài ra, người sử dụng lao động không thể đơn phương chấm dứt việc làm của người lao động do người lao động theo đuổi yêu cầu bồi thường theo luật chung, cho đến một năm sau ngày xảy ra tai nạn. 


Do đó, nếu anh/chị hoặc ai đó mà anh/chị biết gặp phải chấn thương tại nơi làm việc, anh/chị hoặc người đó có thể được hưởng khoản bồi thường đã phân tích ở trên. 


Bên cạnh đó, giới hạn thời gian nghiêm ngặt cũng được áp dụng cho thương tích tại nơi làm việc. Do vậy, điều quan trọng là các quyền lợi của anh/chị phải được một luật sư về chấn thương cá nhân đánh giá càng sớm càng tốt. Nếu anh/chị hoặc ai đó mà anh/chị biết đã từng bị chấn thương tại nơi làm việc, hãy liên hệ với Littles Lawyers để được đánh giá yêu cầu bồi thường ban đầu miễn phí ngay hôm nay. 

 Xem thêm bài viết tiếng Anh tại đây. 

Like? Share it with your friends.