Bồi thường cho người lao động ở NSW: Điều gì sẽ xảy ra nếu cái chết của một công nhân là do chấn thương liên quan đến công việc?

Trong trường hợp không may  người lao động qua đời do chấn thương liên quan đến công việcsẽ  một số khoản bồi thường dành cho người lệ thuộc (hoặc cho tài sảncủa họ: 

  • Bồi thường trợ cấp tử vong một lần
  • Tiền bồi thường hàng tuần cho mỗi đứa trẻ lệ thuộc đủ điều kiện
  • Chi phí hợp lý cho tang lễ và các chi phí liên quan

Mối quan hệ nhân quả

Để có quyền được bồi thường, người lệ thuộc/tài sản của người đã mất phải có khả năng chứng minh rằng cái chết của người đã mất là do chấn thương liên quan đến công việc. ‘Chấn thương’ được định nghĩa trong phần 4 của Đạo luật Bồi thường cho Người lao động 1987 (NSW) (‘Workers Compensation Act 1987’) và bản thân cái chết không phải là một ‘chấn thương’. Do đó, điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân tử vong, và mối quan hệ giữa cái chết và công việc.

Bồi thường trợ cấp tử vong một lần

Khoản thanh toán một lần hiện tại là $862,350 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Số tiền này được ghi mục hai lần một năm vào tháng Tư và tháng Mười. Số tiền áp dụng được tính vào ngày công nhân qua đời. 

Số tiền trả một lần này được phân bổ để cấp dưỡng cho những người lệ thuộc hoàn toàn hoặc lệ thuộc một phần vào người đã mất. Trong trường hợp không có người lệ thuộc, khoản tiền trả một lần được phân chuyển về cho tài sản của người đã mất. Ủy ban Thương tật Cá nhân (‘The Personal Injury Commission’) chịu trách nhiệm đưa ra quyết định phân bổ khoản tiền. 

Bồi thường hàng tuần 

Bên cạnh khoản tiền trả một lần, bất kỳ đứa trẻ lệ thuộc đủ điều kiện nào của người lao động đã khuất cũng được nhận khoản tiền trợ cấp hàng tuần. Có hai loại trẻ em lệ thuộc đủ điều kiện theo quy định tại Mục 25 (1) (b) của Đạo luật năm 1987. Loại thứ nhất là bất kỳ người con lệ thuộc nào dưới 16 tuổi, và loại thứ hai là bất kỳ người con lệ thuộc nào trên 16 tuổi nhưng dưới 21 tuổi và đang là học sinh.  

Hiện tại, số tiền phải trả hàng tuần cho mỗi trẻ em lệ thuộc (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022) là $154.40/ tuần. 

Tang lễ và các chi phí liên quan

Bên bảo hiểm cần xem xét đến tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa, các tập quán chuẩn mực đang tồn tại trong xã hội trong khi cân nhắc như thế nào là hợp lý. Bên bảo hiểm cũng phải chịu trách nhiệm về các chi phí hợp lý để vận chuyển thi thể của người đã mất trở về nơi thường trú của họ hoặc nơi thích hợp để hỏa táng hoặc chôn cất (tùy theo chi phí nào thấp hơn). 

Chi phí hợp lý cho tang lễ và chi phí liên quan có thể bao gồm: chi phí tang lễ, địa điểm của nghĩa trang, giấy chứng tử, quan tài, ăn uống cho khách, chi phí phục vụ tang lễ, hoa … Danh sách này không giới hạn và sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp.  

Nghiên cứu điển hình

Tại Littles, chúng tôi đại diện cho một người lệ thuộc mà cha không may qua đời do chấn thương liên quan đến công việc. Khách hàng của chúng tôi có ba (3) anh chị em và một người mẹ còn sống. Bên Bảo hiểm Bị đơn đã tranh chấp trách nhiệm và cáo buộc rằng cái chết của người lao động đã qua đời không phải do chấn thương liên quan đến công việc. Vấn đề cuối cùng đã được chuyển đến Ủy ban Thương tật Cá nhân để được một Thành viên xác định nhưng trong giai đoạn Hòa giải, các bên đã đi đến thỏa thuận rằng những người lệ thuộc được hưởng khoản thanh toán một lần. Khoản thanh toán một lần được phân bổ giữa người phối ngẫu còn sống và bốn (4) người con của Người lao động đã qua đời. 

Nguồn: NSW WC: Death Benefit Claims – Jessica Cheung  

Like? Share it with your friends.