กองทุนซุปเปอร์ส่วนใหญ่จะเสนอประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) และประกันภัยรายได้แก่สมาชิกของซุปเปอร์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบประกันภัยของคุณ โดยให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองผ่านกองทุนซุปเปอร์ของคุณหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในซุปเปอร์เพื่อหา 

กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ 

ประเภทของประกันภัยในกองทุนซุปเปอร์

โดยทั่วไปกองทุนซุปเปอร์จะเสนอประกันภัยชีวิตสามประเภทสำหรับสมาชิก ได้แก่ 

 • ประกันภัยความคุ้มครองชีวิต เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองการเสียชีวิต ประกันภัยชนิดนี้จะจ่ายเงินก้อนหรือทยอยจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ของคุณ 
 • ประกันภัยคุ้มครองรายได้ เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองต่อเนื่องของเงินเดือน ซึ่งจะจ่ายให้คุณเป็นรายได้ประจำตามระยะเวลาที่กำหนด (อาจเป็น 2 ปี 5 ปี หรือจนถึงอายุที่กำหนด) หากคุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยชั่วคราว 
 •  ประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) ประกันภัยชนิดนี้จะจ่ายผลประโยชน์ให้คุณ หากคุณพิการอย่างหนัก และมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิมอีก หรือเมื่อคุณเสียชีวิต หรือป่วยเป็นโรคระยะสุดท้าย 

 

โดยในบทความนี้เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างง่ายว่ากองทุนซุปเปอร์และประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

กองทุนซุปเปอร์ส่วนใหญ่จะให้ประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) แก่คุณโดยอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม) ประกันภัยดังกล่าวนี้จะเริ่มคุ้มครองคุณเมื่อคุณมีเงินถึงจำนวนเงินที่กำหนด และอายุถึงเกณฑ์ ซึ่งก็คือการที่บัญชีซุปเปอร์ของคุณมีเงินสมทบ $6000 ขึ้นไป และคุณอายุมากกว่า 25 ปี 

ประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) ในกองทุนซุปเปอร์มักจะสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อคุณอายุ 65 ปี นอกเหนือจากนั้นความคุ้มครองจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่คุณชำระเบี้ยประกันภัย 

ประกันภัยสำหรับบัญชีซุปเปอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน

ภายใต้กฎหมายกองทุนซุปเปอร์จะยกเลิกการประกันในบัญชีซุปเปอร์ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งหมายความว่าบัญชีซุปเปอร์นั้นไม่ได้รับเงินสมทบเป็นเวลาอย่างน้อย 16 เดือน นอกจากนี้กองทุนซุปเปอร์อาจมีกฎของตัวเองที่กำหนดให้ยกเลิกการประกันในบัญชีซุปเปอร์ที่มียอดคงเหลือต่ำเกินไป อย่างไรก็ตามกองทุนซุปเปอร์ของคุณจะติดต่อคุณหากประกันภัยของคุณกำลังจะสิ้นสุดลง และหากคุณต้องการเก็บประกันไว้ คุณจะต้องแจ้งกองทุนซุปเปอร์ของคุณ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือบริจาคเงินในบัญชีซุปเปอร์นั้น 

แต่ก่อนที่คุณจะปล่อยให้ประกันภัยของคุณหมดความคุ้มครองลง เราอยากให้คุณพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อน ซึ่งคุณอาจจะต้องการเก็บประกันภัยไว้หากคุณ 

 • ไม่มีประกันภัยที่คุ้มครองคุณจากบริษัทประกันภัยอื่น ๆ เลย
 • มีปัจจัยเฉพาะ เช่น คุณมีลูกหรือคนที่อยู่ในอุปการะที่อาจเป็นผู้รับผลประโยชน์ในอนาคต หรือคุณทำงานในงานที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคภัยเรื้อรังได้

วิธีเช็คประกันภัยผ่านกองทุนซุปเปอร์

หากต้องการทราบว่าคุณมีประกันประเภทใดในซุปเปอร์ของคุณ คุณสามารถ: 

 • โทรสอบถามจากกองทุนซุปเปอร์ของคุณ
 • ตรวจสอบโดยการเข้าดูบัญชีซุปเปอร์ของคุณผ่านทางออนไลน์
 • ตรวจสอบงบประจำปีของกองทุนซุปเปอร์ของคุณและ PDS (Product Disclosure Statement — เรียกอีกอย่างเอกสารกรมธรรม์ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของประกันภัย ค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดและเงื่อนไข และขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน) 

คุณจะสามารถดูได้ว่า ณ ปัจจุบัน: 

 • คุณมีประกันประเภทไหน
 • คุณมีความคุ้มครองเท่าไหร่
 •  คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ 

 

เว็บไซต์ของกองทุนซุปเปอร์ของคุณจะมี PDS ที่อธิบายว่าใครคือผู้ประกันของคุณ รายละเอียดความคุ้มครองที่มี และเงื่อนไขในการเคลมประกัน หรือการเรียกร้อง 

หากคุณมีบัญชี Super มากกว่าหนึ่งบัญชี คุณอาจต้องชำระเบี้ยประกันหลายกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามนั้นสิ่งนี้จะลดเงินออมสำหรับการเกษียณอายุของคุณและคุณอาจไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในกรมธรรม์หลายฉบับได้ คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการมากกว่าหนึ่งกรมธรรม์หรือคุณสามารถทำประกันเพียงพอผ่านกองทุนพิเศษหนึ่งกองทุนหรือไม่ 

ต่อมาเมื่อตรวจสอบประกันภัยของคุณในกองทุนซุปเปอร์แล้วดูว่ามีการยกเว้นใด ๆ หรือไม่ หรือคุณจ่ายเบี้ยประกันภัยมากเกินไปหรือไม่ เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานที่มีความเสี่ยงสูง มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว หรือคุณจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ เบี้ยประกันของคุณอาจมีราคาที่แพงขึ้นได้ 

ซึ่งหากกองทุนซุปเปอร์ของคุณจำแนกประเภทของคุณอย่างไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อพวกเขาเพื่อแจ้งให้ทราบ เพราะคุณอาจจ่ายค่าเบี้ยประกันมากกว่าที่จำเป็น 

สำหรับเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ตัวท่านใดที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) และอาจต้องการรับคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ทาง 

ข้อความ (Direct message) 

Email: Wapir@littles.co 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.