หากการเรียกร้อง TPD ของฉันถูกปฏิเสธฉันจะทำอย่างไรต่อไปดี ?

ในทั่วประเทศออสเตรเลีย ผู้คนหลายพันคนจ่ายค่าประกัน TPD ผ่านเงินที่หามา ได้ยากลำบากในกองทุนซุปเปอร์ของพวกเขา แต่หลายคนกลับไม่ทราบว่าพวกเขามีประกัน TPD ด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเงินชดเชยจาก TPD ซึ่งสามารถบรรเทาความทุกข์ร้อนของคุณ ได้เป็นอย่างมาก   

อย่างไรก็ตามการได้รับการบรรเทาทุกข์นี้อาจมีอายุสั้นหากบริษัทประกันของคุณปฏิเสธการเรียกร้อง TPD ของคุณ  หากคุณมีอาการป่วยเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน อย่างร้ายแรง การปฏิเสธการเรียกร้องของคุณอาจเพิ่มความกังวลและความเครียด ให้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณได้เข้าร่วม ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ประกันตนโดยสุจริตแล้ว  

สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้คือคุณมีทางเลือก บทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำต่อไป 

ฉันได้ทำทุกอย่างที่ผู้ประกันตนขอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้อง TPD ของฉัน ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงปฏิเสธ

ผู้รับบริการของเรามาหาเราโดยก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ถูกต้องและทำทุกอย่างที่ผู้ประกัน ตนขอจากพวกเขา  พวกเขาได้จัดทำรายงานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยทำให้พวกเขาไม่ทำงาน  พวกเขาได้รับคำแถลงจากนายจ้างที่ยืนยัน ว่าพวกเขาหยุดทำงานเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  พวกเขาได้จัดทำบันทึกการคืนภาษี Medicare และผลประโยชน์ด้านเภสัชกรรม บางคนถึงกับส่งเข้ารับการตรวจทางการ แพทย์อิสระโดยแพทย์ที่ผู้ประกันตนเลือก หรือผ่านการสัมภาษณ์กับผู้ตรวจสอบ ที่ว่าจ้างโดยบริษัทประกัน  ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนตามระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน 

โดยหลังจากกระบวนการทั้งหมดดังที่กล่าวไปข้างต้น พวกเขาได้รับจดหมาย แจ้งว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาถูกปฏิเสธ พวกเขาพบว่าตนเองไร้ค่าและเสียขวัญ  พวกเขามักจะมาหาเราโดยไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร หรือพวกเขามีทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

การเรียกร้อง TPD ของฉันถูกปฏิเสธ ฉันควรเขียนจดหมายร้องเรียนหรือขอให้ทบทวนคำตัดสินหรือไม่?

เราเข้าใจดีว่าการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ TPD ของคุณอาจก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ รวมถึงความโกรธ ความหงุดหงิด และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของครอบครัวคุณ  แม้ว่าเราเข้าใจดีว่าคุณอาจต้องการเขียนจดหมายแสดงความไม่พอใจ แต่ก็มีสิ่งสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะดำเนินการในขั้นต่อไป 

ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาเหตุผลของผู้ประกันตนในการปฏิเสธการเรียกร้องของคุณ 

อย่างใกล้ชิด  พวกเขาตีความนโยบาย TPD ของคุณผิดหรือไม่?  พวกเขาทำผิดพลาดหรือบิดเบือนความเจ็บป่วยหรือความพิการของคุณหรือไม่?  ผู้ประกันตนอาศัยเทคนิคในการปฏิเสธการเรียกร้องหรือไม่? 

หากเป็นกรณีนี้ การขอทบทวนการตัดสินใจของผู้ประกันตนอาจเป็นแนวทาง ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการช่วยให้คุณเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นมากเพื่อช่วยชำระค่าใช้ จ่ายและมีอาหารมาวางบนโต๊ะทุกมื้อ  ไม่มีอะไรจะหยุดคุณไม่ให้ร้องเรียนในภายหลัง 

การขอทบทวนการตัดสินใจของผู้ประกันตนอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งทางเราสามารถช่วยได้ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญของ TPD และได้ช่วยผู้รับบริการจำนวนมากในการค้นหา และทบทวนการตัดสินใจของผู้ประกันตนในการปฏิเสธการเรียกร้อง TPD ได้สำเร็จ 

อย่ารอช้า - ขอคำแนะนำตอนนี้

หากคุณมีอาการป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ขัดขวางการทำงาน คุณอาจจะกังวลว่าคุณจะจ่ายบิลค่าต่างๆและนำอาหารมาวางบนโต๊ะได้อย่างไร  ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชย TPD รวมถึงผลประโยชน์การประกันอื่น ๆ สามารถขอรับคำแนะนำได้เลยตอนนี้ที่ 

  Email: Wapir@littles.co 

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.