บางครั้งคนเราอาจเจอจังหวะชีวิตอันโชคร้ายและหลายครั้งก็เกิดจากการบาดเจ็บในที่ทำงานซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน  การบาดเจ็บในที่ทำงานหลายครั้งอาจจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย เสียโฉมอย่างรุนแรง หรือไปจนถึงการมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ และทุกอย่างในระหว่างนั้น เป็นต้น  

การบาดเจ็บทางร่างกาย

สำหรับบุคคลที่ทำงานในสายงานที่ต้องใช้แรงกาย โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บทางกายมีอยู่เสมอในทุกวัน การบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำงานเนื่องจากการยกของหนัก การล้มทับสิ่งกีดขวาง และจากการใช้แรงงานที่มากเกินไป การทำงานผิดพลาด หรือการจัดการเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ  สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปล่อยให้บุคคลได้รับบาดเจ็บทางร่างกายสามารถส่งผลกระทบได้กว้างและร้ายแรงได้  บ่อยครั้งที่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถกลับไปทำงานได้ หรือถูกบังคับให้หยุดงานชั่วคราวเพื่อพักฟื้นและฟื้นฟูร่างกาย  อีกทั้งการบาดเจ็บทางร่างกายยังสามารถสร้างการบาดเจ็บทางจิตใจผ่านภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ไม่ว่าจะเกิดจากการต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความท้าทายในข้อจำกัดทางร่างกาย ปัญหาทางการเงิน และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับไปทำงาน 

การบาดเจ็บทางจิตใจ

เมื่อพูดถึงการบาดเจ็บในที่ทำงาน ความคิดแรกที่คนเรามักจะคิดถึงกันจะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกายที่อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายในปัจจุบันก็ยอมรับการบาดเจ็บทางจิตใจเช่นกัน  การบาดเจ็บทางจิตใจสามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตของบุคคลได้พอๆ กับการบาดเจ็บทางร่างกาย  ประเภทของการบาดเจ็บทางจิตใจที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในที่ทำงาน ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD)  โดยอาจเกิดจากตำแหน่งการทำงานของแต่ละบุคคลที่ทำให้พวกเขาต้องสัมผัสกับสถานการณ์ที่น่าวิตก หรือพวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจพวกเขา  รวมถึงความวิตกกังวลก็เป็นอาการบาดเจ็บทางจิตใจที่พบได้บ่อยเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานหนักเกินไป การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน หรือสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

จะทำอย่างไรถ้าคุณได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน?

ในออสเตรเลีย การบาดเจ็บในที่ทำงานสามารถเกิดขึ้นทุกวัน  ไม่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม ก็สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามหากคุณได้รับบาดเจ็บในที่ทำงาน คุณก็สามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการเรียกร้องขอค่าชดเชยได้ 

กฎหมายเกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลในรัฐควีนส์แลนด์สามารถให้บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บได้รับผลประโยชน์รายสัปดาห์ผ่าน Workcover Queensland เช่นเดียวกับเงินทุนสำหรับการฟื้นฟู  ตัวอย่างเช่น การทำกายภาพบำบัดสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย และการปรึกษานักจิตวิทยาสำหรับการบาดเจ็บทางจิตใจ 

บ่อยครั้งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นสามารถป้องกันได้ แต่ด้วยความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง ซึ่งอาจจะทำหรือไม่ทำบางสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในสถานที่ทำงาน ในกรณีนี้ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได้  ซึ่งช่วยให้ผู้บาดเจ็บสามารถได้รับค่าขดเชยจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอดีตตอนที่ตนเองบาดเจ็บได้ ตลอดจนค่าชดเชยจากการฟื้นฟู เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการไปพบกับแพทย์ GP  ท้ายที่สุดผู้เสียหายจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดขึ้นจากที่ตนเองไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชดเชยความสามารถในการหารายได้ของบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

หากคุณประสบกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในที่ทำงาน และคำร้องของ WorkCover ของคุณถูกปฏิเสธ Littles Lawyers สามารถช่วยเหลือคุณในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ซับซ้อนและการจำกัดเวลาที่เข้มงวดเหล่านั้นได้ หากทุกท่านมีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อผมมาได้ผ่านช่องทาง: 

Email: Wapir@littles.co 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.