ในออสเตรเลีย รถยนต์ของผู้ขับขี่จะต้องมีประกันภัยรถยนต์ CTP ทุกคัน วัตถุประสงค์ของการประกันภัย CTP คือการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่รายอื่นและช่วยให้พวกเขาได้รับการชดเชย 

แม้ว่าการประกันภัย CTP จะเป็นนโยบายสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามแต่ละรัฐหรือเขตปกครองก็มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าชดเชยที่ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เชี่ยวชาญในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องที่เกิดอุบัติเหตุ  

โดยในรัฐควีนส์แลนด์นั้น จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะคันอื่นเป็นฝ่ายผิดหรือมีความผิดเพียงบางส่วนสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อทำการเรียกร้อง 


การเรียกร้องขอค่าชดเชยกับคนขับระหว่างรัฐ?

ข้อกังวลและคำถามที่พบบ่อยข้อหนึ่งคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนในควีนส์แลนด์ แต่รถที่ทำผิดนั้นจดทะเบียนในอีกรัฐหนึ่ง 

หากคุณประสบอุบัติเหตุทางถนนโดยที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดไม่ได้มีประกันภัย CTP ของรัฐควีนส์แลนด์ อย่ากังวลไปครับ หากเป็นดังกรณีดังกล่าวข้างต้นแม้จะเป็นคนละรัฐแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ กฎหมายหรือกฎหมายจราจรที่ใช้กับการเรียกร้องขึ้นอยู่กับรัฐที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขตของการจดทะเบียนรถที่กระทำผิด ในออสเตรเลีย แต่ละรัฐมีอำนาจกำกับดูแลของตนเองที่จัดการการเรียกร้องค่าชดเชยจาก CTP  

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ CTP ระหว่างรัฐมีดังนี้: 

  1. รัฐควีนส์แลนด์ – คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
  2. รัฐนิวเซาท์เวลส์ – หน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยแห่งรัฐ (SIRA) 
  3. ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี – ACT Department of Treasury Motor Vehicle Accident Injuries Commission 
  4. รัฐวิกตอเรีย – คณะกรรมการอุบัติเหตุการขนส่ง (TAC) 
  5. รัฐแทสเมเนีย – คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (MAIB) 
  6. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย – CTP Insurance Regulator; 
  7. รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย – Insurance Commission of Western Australia (ICWA) 
  8. Northern Territory – Territory Insurance Office (TIO) 

โดยทั่วไปแล้ว กฎคือสถานที่เกิดเหตุจะกำหนดเขตอำนาจศาลในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด แต่ถ้ารถที่กระทำผิดมีการลงทะเบียนในรัฐอื่น จะต้องมียื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัยระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแต่ละรัฐหรือดินแดนมีมาตรการและกฎหมายที่แตกต่างกันสำหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจาก CTP จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ในรัฐหรือดินแดนที่เกี่ยวข้อง  

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าเสียหายของคุณ โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littles.co 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.