Castro v Hillery, Suncorp General Insurance Limited & Ors [2001] QSC 510

หากความช่วยเหลือนี้เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ โจทก์มีสิทธิ์เรียกร้องขอค่าดูแลและความช่วยเหลือจากครอบครัว และเพื่อนได้ 

 

ศาลฎีกาแห่งรัฐควีนส์แลนด์ใน Castro v Hillery & Ors2 ได้พิจารณาคดีเกี่ยวกับขอบเขตที่บุคคลมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยภายใต้กรณีนี้ ในสถานการณ์ที่สามีของโจทก์ให้การดูแลและช่วยเหลือตลอดทั้งคืนในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกลับนอนหลับเป็นหลัก 

 

เราขอท้าวความก่อนว่าโจทก์ Ms. Loliny Castro เป็นหญิงอายุ 36 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยานยนต์ชนขณะพยายามเดินข้ามทางม้าลายในเวลากลางคืน ผลจากการชนกัน ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น แต่หลังจากนั้นอาการบาดเจ็บร้ายแรงขึ้นและยังคงมีความบกพร่องบางอย่างอย่างร้ายแรงอยู่ โดยเธอได้รับบาดเจ็บถาวรที่สมองและขาของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายต่อสมองของโจทก์ทำให้เธอมีความพิการทางร่างกายอย่างมาก ซึ่งรวมถึงอาการเกร็งด้านซ้ายซึ่งรบกวนความสามารถในการเดินของเธอโดยลำพัง มีการสูญเสียทางการพูดและการควบคุมลิ้นและริมฝีปากลดลงทำให้มีปัญหากับการกลืน 

 

จากการบาดเจ็บของเธอ โจทก์ต้องการการดูแลและช่วยเหลือเต็มเวลาจากผู้ดูแลและครอบครัวของเธอ โดยเฉพาะสามีของเธอสำหรับความต้องการประจำวันของเธอ เช่น การเคลื่อนย้าย การทำอาหารและการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม การอาบน้ำ การเดินทาง และการบริหารยา นอกจากนี้ โจทก์ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะล้ม สะดุด และสำลักทำให้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

โจทก์ยังได้รับความทุกข์ทรมานจากการนอนหลับที่ถูกรบกวน โดยมักตื่นขึ้นมาเอง 3 ถึง 4 ครั้งในตอนกลางคืน ในช่วงเวลาเหล่านี้ โจทก์มักลุกจากเตียงและพยายามลุกไปเข้าห้องน้ำ และบริเวณอื่น ๆ ของบ้าน และบางครั้งอยู่ข้างนอก ดังนั้นโจทก์จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอดทั้งคืนเพื่อป้องกันไม่ให้เธอล้มและได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม 

 

ในการพิจารณาคดี คู่สัญญาไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์จะไม่สามารถกลับไปทำงานที่เคยทำได้อีก และจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแบบเต็มเวลาตลอดอายุขัยที่เหลืออยู่ ดังนั้น คู่สัญญาจึงสามารถให้ค่าชดเชยจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอดีต ดอกเบี้ย การสูญเสียเงินบำนาญในอดีต ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู และค่ายาทั้งในอดีตและอนาคตก่อนการพิจารณาคดี 

 

สิ่งที่เป็นข้อโต้แย้งในการพิจารณาคดีนี้คือ “โจทก์สามารถอ้างสิทธิ์ขอรับค่าดูแลได้มากน้อยเพียงใดสำหรับการดูแลตลอดทั้งคืนที่ครอบครัวของเธอซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสามีของเธอ ขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงเดียวกับเธอ” 

 

ในการพิจารณาคดี ศาลจำเป็นต้องพิจารณาว่ามัน “ยุติธรรม” หรือ “สมเหตุสมผล” สำหรับจำเลยที่จะจ่ายค่าชดเชยโจทก์สำหรับความพยายามในการดูแลเธอของสามีของเธอ แม้เขาจะนอนข้าง ๆ เธอ 

สถานะของโจทก์

าชดเชยการดูแลและความช่วยเหลือประเมินจากราคาในตลาดของการให้บริการดูแล แม้ว่าปัจจุบันจะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าโจทก์ได้ชำระเงินเกินหรือต่ำกว่ามูลค่าตลาดสำหรับการดูแลดังกล่าว หรือได้รับการดูแลโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแล้ว บนพื้นฐานนี้ ที่ปรึกษาของโจทก์มีความเห็นว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการดูแลและความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการดูแลข้ามคืนที่สามีของโจทก์ดูแลโจทก์ให้ในราคาเชิงพาณิชย์ในตลาด 

สถานะของจำเลย

เลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันโต้แย้งว่าการเรียกร้องค่าชดเชยจากการดูแลจากสามีของโจทก์ตามอัตราราคาทางการค้าในขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงของตนเองข้าง ๆ กับภรรยาที่นอนหลับในตอนกลางคืนเป็นภาระที่ไม่เป็นธรรมแก่จำเลย 

 

ศาลยกฟ้องข้อโต้แย้งของจำเลย โดยอ้างคำกล่าวของหัวหน้าผู้พิพากษาเมสันในแวน เกอร์วัน ซึ่งเขากล่าวว่า “ดูไม่สมเหตุสมผลที่ความรับผิดของจำเลยในการชำระค่าเสียหายควรลดลงด้วยค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการจัดเตรียมโดยการอ้างถึงภาระหน้าที่ในการต่อสู้หรือครอบครัวในการจัดหาการดูแลฟรีหรือต่ำกว่าราคาตลาด” 

 

ประการที่สอง จำเลยยกขึ้นว่าอัตราสำหรับบริการแบบในกรณีเหล่านี้ควรลดลงโดยอิงจากต้นทุนเชิงพาณิชย์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยอ้างผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Davies ใน Kars v Kars ซึ่งหลักการให้การของเขา “ในตลาดแรงงานเช่นปัจจุบัน ซึ่งมีการว่างงานในระดับสูง โดยเฉพาะแรงงานไร้ความชำนาญ งานบริการไร้ความชำนาญเช่นนี้สามารถรับได้ในราคาที่ผู้ดูแลเชิงพาณิชย์เรียกเก็บก่อนที่จะบวกค่าธรรมเนียมการบริหาร” แม้ว่าสามีของโจทก์จะมีโอกาสนอนหลับในระหว่างระยะเวลาที่อ้าง แต่อย่างไรศาลเห็นว่าการดูแลที่ให้แก่โจทก์ไม่สามารถถือเป็นบริการที่ไม่ชำนาญได้ ดังนั้นควรประเมินตามอัตราตลาด 

ผลการตัดสิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือข้ามคืน ศาลสรุปว่าในกรณีที่โจทก์มีรูปแบบการนอนหลับที่ผิดปกติและอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหากเธอตื่นอยู่และไม่ได้รับการดูแล ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายของบริการน่าจะได้รับอย่างดี ท้ายที่สุด โจทก์ได้รับค่าชดเชย 4,551,900.06 ดอลลาร์สำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ซึ่งการให้การดูแลและช่วยเหลือเป็นตัวแทนของความเสียหายหลักได้รับค่าชดเชย 400,000.00 ดอลลาร์ รวมถึงสำหรับการดูแลและความช่วยเหลือที่ผ่านมา 100,000.00 ดอลลาร์และ 2,850,000.00 ดอลลาร์สำหรับการดูแลและความช่วยเหลือในอนาคต 

 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับครับ โดยเรามีนโยบาย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 

Email: wapir@littles.co 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556 

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.