จะเกิดอะไรขึ้นกับที่ทำงานของฉัน หากฉันทำการเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการบาดเจ็บในที่ทำงาน – QLD

Image.1

ความเป็นจริงประการหนึ่งของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา รวมถึงการบาดเจ็บในที่ทำงานด้วย การบาดเจ็บเหล่านี้อาจรวมถึงทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือแม้แต่การทำให้การบาดเจ็บที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้น ต้องเรียกได้ว่าโชคดีมากครับที่กฎหมายในรัฐควีนส์แลนด์คุ้มครองคนงานที่ได้รับบาดเจ็บผ่านพระราชบัญญัติค่าตอบแทนและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน พ.ศ. 2546 และ WorkCover Queensland

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั่นบางส่วนอาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือการดูแลที่เหมาะสมให้แก่พนักงานได้ หรือแม้แต่การไม่ให้คำแนะนำที่เหมาะสม นายจ้างอาจมีความผิดสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

หากมีหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่านายจ้างเป็นต้นเหตุให้คนงานได้รับบาดเจ็บ คนงานสามารถเลือกที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได้ สิ่งนี้ทำให้คนงานสามารถฟื้นฟูการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในอดีตและอนาคตได้ (อาทิเช่น ค่าแรงที่ควรจะได้รับหากยังสามารถทำงานได้เป็นปกติ เป็นต้น) ค่ารักษาพยาบาลและการฟื้นฟูร่างกาย ค่าชดเชยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน และแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินทางกฎหมายในบางกรณี

ถึงกระนั้น คนงานจำนวนไม่น้อยเลยที่พบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บ แต่กลับรู้สึกกลัวที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องจากมีความคิดที่เห็นว่าจะเกิดผลเสียต่อนายจ้าง และที่ทำงานของตนเอง คนงานที่ได้รับบาดเจ็บมักกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการเรียกร้องค่าชดเชยทางกฎหมายทั่วไป แม้ว่าพวกเขาเองจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการฟื้นฟูร่างกายด้วยตนเองก็ตาม

ซึ่งทางเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกท่านมีความปรารถนาที่จะให้สถานที่ทำงานมีแต่ความสุข เพราะคนงานมักรู้สึกเห็นใจต่อนายจ้าง หรือแม้แต่มิตรภาพที่มีต่อกัน บางครั้งผู้คนก็มีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากความเชื่อแบบเก่าเกี่ยวกับความหมายของการฟ้องใครบางคนหรือการถูกฟ้องร้อง ผู้คนอาจกลัวสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของตน และกลัวมีการขัดแย้งกันในระหว่างการทำงาน หรือแม้กระทั่งตกงาน อย่างไรก็ตามเวลาล่วงเลยไป ทุกสิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กฎหมายปัจจุบันในที่ทำงานของรัฐควีนส์แลนด์มีการรับประกันสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วครับ

ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ฉัน?

เพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น สถานที่ทำงานและนายจ้างในรัฐควีนส์แลนด์มีประกันเฉพาะที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ กับ WorkCover Queensland หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า การประกันภัยนี้ครอบคลุมการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานหลายประเภท รวมถึง: ทางร่างกาย จิตใจ การบาดเจ็บเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน การบาดเจ็บที่มีอยู่แล้วแต่ถูกกระตุ้นให้รุนแรงยิ่งขึ้น และแม้กระทั่งการเสียชีวิต

นโยบายการประกันอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมนายจ้างสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายทั่วไป รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในอดีตและในอนาคต ค่ารักษาพยาบาล / การรักษาฟื้นฟูร่างกาย และค่าชดเชยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคนงานทั้งหมด นโยบายของประกันภัยนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของนายจ้างอีกด้วย

ดังนั้น คนงานที่ได้รับบาดเจ็บไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของพวกเขา หากพวกเขาจำเป็นต้องดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยทางกฎหมายทั่วไปเนื่องจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน สถานที่ทำงานจะไม่ต้องจ่าย ประกันภัยของสถานที่ทำงานจะครอบคลุมสำหรับเหตุการณ์ประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ที่ทำงานจะโกรธเคืองเราไหม?

การเรียกร้องของคุณจะเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ WorkCover Queensland และสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้โดยใช้ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล ซึ่งจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ และช่วยขจัดความเครียดที่ต้องจัดการกับระบบที่ซับซ้อนของการเรียกร้องค่าชดเชย

นอกจากนี้ นายจ้างจะไม่สามารถเลิกจ้างคนงานได้หากคนงานดำเนินการเรียกร้องตามกฎหมายทั่วไป ไม่เกินหนึ่งปีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้น หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตามมีการจำกัดเวลาที่เข้มงวดที่ใช้กับการบาดเจ็บในที่ทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลประเมินสิทธิ?ของคุณโดยเร็วที่สุด

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อรับการประเมินค่าชดเชยที่คุณควรจะได้รับเบื้องต้นฟรี สามารถติดต่อผมมาได้ผ่านช่องทาง:

Email: Wapir@littles.co

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles