ความประมาทจากทางการแพทย์เป็นหนึ่งในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมกรณีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ 

การเรียกร้องขอค่าชดเชยจากความประมาททางการแพทย์นั้นค่อนข้างซับซ้อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกฎหมายความประมาททางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ที่อาจนำไปใช้กับกรณีของคุณ ตัวอย่างบางส่วนของความประมาททางการแพทย์ ได้แก่ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการคลอด, การวินิจฉัยผิดพลาดหรือการวินิจฉัยล่าช้า, การไม่ส่งตัวเพื่อการตรวจเพิ่มเติม, ไม่ให้คำแนะนำที่จำเป็น หรือไม่ให้การรักษาในกรณีฉุกเฉิน ข้อผิดพลาดในการผ่าตัด, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาดในการดมยาสลบ หรือข้อผิดพลาดในการสั่งยาและการใช้ยา 

หากคุณได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาททางการแพทย์ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสิทธิ์ตามกฎหมายและค่าชดเชยที่คุณอาจได้รับ ค่าชดเชยสำหรับความประมาททางการแพทย์ในรัฐควีนส์แลนด์รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน การสูญเสียความสุขในชีวิต ค่ารักษาพยาบาลทั้งในอดีตและในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในอดีตและอนาคต การสูญเสียรายได้ในอดีต การสูญเสียรายได้ในอนาคต และค่าชดเชยทางการเงินจากการดูแลและการให้ความช่วยเหลือจากบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน เป็นต้น สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเป็นอันดับแรกคือพูดคุยกับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์เพื่อให้คุณเข้าใจในสถานการณ์ของคุณและคุณจะได้ทราบว่าคุณทำอย่างไรต่อไปได้บ้าง และกำหนดจำนวนเงินค่าชดเชยที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ เนื่องจากจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บและผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคุณ 

ขั้นตอนแรกในการเรียกร้องค่าชดเชยจากความประมาททางการแพทย์คือการรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงเวชระเบียน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คำให้การของพยาน และรูปถ่ายของการบาดเจ็บของคุณ ซึ่งไม่ต้องกังวลไปครับ ทนายความของคุณสามารถช่วยให้คุณได้รับหลักฐานนี้และรับรองว่าจะถูกนำเสนอในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาที่จำกัดสำหรับการยื่นคำร้องขอค่าชดเชยจากความประมาททางการแพทย์ในรัฐควีนส์แลนด์ การเรียกร้องจะเริ่มต้นโดยการแสดงเจตจำนงแจ้งการเรียกร้องขอค่าชดเชยซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 9 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอคำแนะนำจากทนายความโดยเร็วที่สุด 

เมื่อดำเนินการเรียกร้องขอค่าชดเชยจากความประมาททางการแพทย์ในรัฐควีนส์แลนด์ คุณต้องตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามากจากความประมาทจากทางการแพทย์มากแค่ไหน กล่าวได้คือกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีส่วนทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บในทางใดทางหนึ่ง ในกรณีเหล่านี้จำนวนเงินชดเชยอาจลดลงขึ้นอยู่กับระดับความผิดของผู้เสียหาย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของกฎหมายความประมาทจากทางการแพทย์ในรัฐควีนส์แลนด์คือหน้าที่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์มีหน้าที่ให้การรักษาตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่สมเหตุสมผลและมีความสามารถในสาขาของตน หากบุคลากรทางการแพทย์ละเมิดหน้าที่การดูแลนี้และทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ พวกเขาอาจต้องรับผิดจากความประมาทของตน 

หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาททางการแพทย์ สิ่งสำคัญคือต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ รวบรวมหลักฐาน และเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บของคุณ 

สรุปได้ว่า ความประมาททางการแพทย์เป็นส่วนที่ซับซ้อนของกฎหมายด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ หากคุณได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาททางการแพทย์ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บและการสูญเสียของคุณ ในการดำเนินการเรียกร้องความประมาททางการแพทย์ จำเป็นต้องรวบรวมหลักฐานและขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายและค่าชดเชยที่คุณอาจได้รับเป็นสิ่งสำคัญในการประกันว่าคุณจะได้รับค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับสำหรับการบาดเจ็บของคุณ 

สำหรับเพื่อน ๆ หรือท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความประมาททางการแพทย์หและยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชย เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

 

Email: Wapir@littles.co 

 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

 

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.