รู้หรือไม่ หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คุณอาจมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับพนักงานได้  อย่างไรก็ตามในหลายครั้ง ๆ บางท่านอาจไม่ทราบว่าตัวเองนั้นอาจจะได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือที่เรียกว่า TPD (Total and Permanent Disability)

ซึ่ง TPD นั้นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องหยุดทำงานเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ที่บริษัท Littles เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการเรียกร้องค่าชดเชย การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ว่าด้วยค่าตอบแทนแรงงานและการประกันภัย  โดยหากคุณได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน สามารถให้บริษัท Littles และทีมทนายความให้ความช่วยเหลือคุณ  อย่างไรก็ตามทางเราได้รวบรวมคำถามที่หลาย ๆ ท่านอาจจะเกิดความสงสัยมาให้ได้รับชมกัน ซึ่งได้แก่

ฉันได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ฉันจะต้องทำอย่างไรต่อไปดี ?

สิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยของพนักงานนั้นแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล และยังขึ้นอยู่กั สถานการณ์ของอาการบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากที่ทำงานแล้ว คุณควรปรึกษากับทางทนายความโดยเร็วที่สุด เพราะในการเรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนนั้นมีการจำกัดเวลาอย่างเข้มงวด ดังนั้นทางเราแนะนำให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีของเรา โดยพูดคุยกับทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรา  และยิ่งทางเราพิจารณาคุณสมบัติของคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เร็วเท่าไร ทางเราก็จะยิ่งสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงเงินทุนจากบริษัทประกันภัยได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น และนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วยของคุณสามารถดำเนินการได้ทันที

ประกันภัย Total and Permanent Disability (TPD) คืออะไร ?

ประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ Total and Permanent Disability (TPD) นั้นเป็นประกันภัยที่ให้บริการผ่านกองทุนเงินบำนาญส่วนใหญ่ของชาวออสเตรเลีย และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนได้รับผลประโยชน์ และความปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถทำงานด้วยเหตุผลทางการแพทย์ใด ๆ  และเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก TPD ได้ หรือทราบว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึง TPD ได้ 

ฉันสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก TPD โดยไม่ต้องเข้าถึงเงินชดเชยหรือผลประโยชน์จากสิทธิ์พนักงานได้หรือไม่ ?

การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บในที่ทำงานอาจทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก  อีกทั้งสิ่งนี้อาจทำให้แย่ลงได้อีกหากคุณไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเ
จ็บดังกล่าว และเนื่องด้วยคุณอาจมีความกังวลเกี่ยวกับทั้งสุขภาพร่างกายในอนาคต รวมถึงสุขภาพทางการเงินของคุณ  ในสถานการณ์นี้ทางเรามีความเห็นว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก TPD  และในกรณีส่วนใหญ่  TPD สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณได้ 
โดยนอกเหนือจากผลประโยชน์จากสิทธิ์ของพนักงานของคุณ  รวมทั้งหากประกันภัย TPD อยู่ในบัญชี Super ของคุณ ตัวเงินค่าสินไหมทดแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ จาก TPD จะจ่ายเข้าที่บัญชี Super ของคุณโดยจ่ายเป็นเงินก้อน ซึ่งรัฐ และเขตปกครองส่วนใหญ่นั้นอนุญาตให้คุณได้เข้าถึงผลประโยชน์ของประกันภัย TPD จากเงินซุปเปอร์ของคุณ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์การชดเชยของพนักงานของคุณ  อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่สำคัญบางประการ ที่มีรายละเอียด และมีข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรืออุบัติเหตุที่คุณได้รับ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการขอคำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เพราะอะไรฉันถึงต้องมีทนายความ ?

หากคุณต้องหยุดงานเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในที่ทำงาน คุณอาจมีความกังวลว่าคุณจะหาเลี้ยงชีพตัวเอง และครอบครัวต่อไปได้อย่างไร  การขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญ จะได้ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดที่ถูกต้องถี่ถ้วนตามกฎหมาย 
ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจน แบะอาจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้แก่คุณได้  ทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานกฎหมายบางแห่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณโดยเฉพาะ และอาจให้คำแนะนำคุณได้แค่เพียงส่วนหนึ่งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเท่านั้น  ที่ Littles เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนแรงงาน ค่าสินไหมทดแทน และการประกันภัย
หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ทำให้เกิดอุปสรรคขัดขวางการทำงาน โปรดอย่ารอช้า คุณควรรีบทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ เพื่อไม่ให้คุณนั้นเสียผลประโยชน์ที่คุณควรได้รับไป เพราะคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อน จากประกันภัย TPD รวมทั้งผลประโยชน์จากประกันภัยอื่น ๆ  

บริษัท Littles ของเรามีนโยบาย “No win No fee ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

คุณสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรี เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของคุณ สิ่งที่คุณควรจะได้รับ และช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกทั้งหมดของคุณ

สามรถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง

Email: Wapir@littles.co

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556 

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.