QLD CTP: Giới thiệu về Chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia (National Injury Insurance Scheme)

Chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại QLD bắt đầu được đưa vào hoạt động vào năm 2016 và được quy định bởi Bộ luật về chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland năm 2016 (gọi tắt là Bộ luật) và Bộ quy tắc về chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland năm 2016 (gọi tắt là Bộ quy tắc). Mục tiêu ban đầu của chương trình và những quy định liên quan là để đảm bảo những cá nhận gặp phải những chấn thương nghiêm trọng nhất định và là hệ quả của một vụ tai nạn xe cơ giới tại Queensland nhận được sự điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cần thiết và hợp lý, không phân biệt ai là người có lỗi. Với tính chất như vậy, những cá nhân tiến hành yêu cầu Compulsory Third Party (CTP) có thể sẽ được hỗ trợ bởi chương trình. Vì vậy, những đương đơn CTP cần hiểu được cách chương trình hoạt động, và khả năng trở thành người tham gia chương trình của mình. 

Điều kiện tham gia

Bộ luật và Bộ quy tắc quy định những tiêu chí nhất định đối với người tham gia, chủ yếu dựa vào bản chất của chấn thương nghiêm trọng mà cá nhân gặp phải. Theo Bộ quy tắc, chấn thương cá nhân nghiêm trọng bao gồm: – 

– Chấn thương tủy sống vĩnh viễn; 

– Chấn thương sọ não; 

– Cắt bỏ nhiều tay chân; 

– Chấn thương thần kinh cánh tay vĩnh viễn; 

– Bỏng nặng; và 

– Mù vĩnh viễn do chấn thương. 

Những yếu tố có thể ngăn một cá nhân trở thành người tham gia Chương trình bao gồm ngày xảy ra chấn thương và liệu cá nhân đã gặp phải tổn hại liên quan đến nhu cầu điều trị, chăm sóc, và hỗ trợ như một hệ quả của chấn thương đó. 

Quy trình

Một cá nhân có thể đăng ký tham gia trực tiếp với Cơ quan Chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland (National Injury Insurance Scheme Queensland Agency) (gọi tắt là Cơ quan), hoặc đơn đăng ký có thể được thực hiện thay mặt cá nhân bởi một cơ quan bảo hiểm CTP. Một khi được tiếp nhận, cá nhân được nhận vào Chương trình với tư cách người tham gia tạm thời. Sau đó, Cơ quan sẽ chi trả chi phí cho việc chữa trị, chăm sóc, và hỗ trợ đối với những chấn thương liên quan đến vụ tai nạn của người tham gia trong khoảng thời gian 2 năm. 

Khi là người tham gia Chương trình, những cá nhận có thể sẽ được hưởng chi trả cho nhiều loại dịch vụ khác nhau như hỗ trợ hồi phục, chữa trị bằng thuốc, lắp đặt bộ phận giả, thiết bị hỗ trợ, đào tạo văn hóa và hướng nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ bởi nhân viên. Tính chất của những dịch vụ được hưởng sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá nhu cầu cụ thể của người tham gia. 

Đôi khi trước thời điểm 2 năm tham gia tạm thời kết thúc, người tham gia sẽ được đánh giá với mục đích xác định liệu họ đã hồi phục đến mức độ cần thiết để ra khỏi Chương trình chưa, hoặc liệu họ có đủ điều kiện để trở thành một người tham gia trọn đời, tiếp tục được nhận sự điều trị, chăm sóc, và hỗ trợ hợp lý và cần thiết suốt quãng đời còn lại. 

Khoản chi trả toàn bộ một lần

Có những yếu tố khác được cân nhắc mà đương đơn CTP được chấp thuận trở thành người tham gia Chương trình trọn đời cần lưu ý. Một số đương đơn nhất định được quyền chọn ra khỏi Chương trình và yêu cầu một khoản chi trả toàn bộ một lần từ Cơ quan cho việc chữa trị, chăm sóc, và hỗ trợ thay vì ở lại Chương trình suốt phần đời còn lại. Việc lựa chọn của đương đơn có thể sẽ phải tuân theo những mốc thời gian nghiêm ngặt. 

Quyết định yêu cầu một khoản chi trả toàn bộ một lần thay vì ở lại Chương trình với tư cách một người tham gia trọn đời là một quyết định quan trọng. Dù quyết định này đến cuối cùng vẫn thuộc về đương đơn và phụ thuộc vào hoàn cảnh của họ, Littles có thể tư vấn về những kết quả có thể xảy đến bởi quyết định này. 

Source: QLD CTP: An Introduction to the National Injury Insurance Scheme – Will Deicke 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

纤维肌痛症(Fibromyalgia)以及退休金保险 – TPD 

纤维肌痛(Fibromyalgia)是什么? 纤维肌痛症是一种弥漫性肌肉骨骼疼痛的疾病。其伴随症状包括疲劳以及记忆、睡眠和情绪问题。  纤维肌痛并没有明显以及固定的诱发因素。有些病患是因为单一事件后开始出现症状,有些则是随时间推移慢慢出现相关症状并愈发严重。  目前的医学发展无法根治纤维肌痛症,现有的治疗主要是通过药物控制症状。 纤维肌痛患者可以申请TPD保险赔偿吗 ?了解您的权利 首先,大部分的残疾保险并不由病因决定索赔的成败。这表示导致您无法工作的疾病或者受伤的因素并不起决定性的作用。  如果您被确诊患上纤维肌痛,引起伤残问题导致无法回到您原来受的教育、训练以及经验相关的工作,那您有可能可以针对您的完全和永久性伤残保险(Total and Permanent Disability Insurance, 以下简称TPD保险)进行索赔。  由于纤维肌痛的确诊以及症状比较存在争议,为了保障您的权益,获得法律建议以及熟悉相关疾病的医生至关重要。  以上的信息也同样适用于患有复杂性局部疼痛综合征(简称CRPS)以及慢性疲劳综合征(简称CFS)的患者。  退休金以及各类保险的分别 很多人不清楚自己的退休金(superannuation)到底包含了什么投资以及保险。每一个退休金机构(super fund) 对于选购保险的运作方式不同,所提供的保险种类、计划以及福利也不尽相同。所以,您需要了解到底您的退休金机构自带的保险 (default...

Read More