Littles Lawyers

Filipino Littles
Tungkol sa Littles Law Firm

Kami sa Littles Lawyers, ang aming misyon ay maging ‘mga abogado para sa lahat’ o ‘lawyers for everyone’. Ang aming mga abogado ay marunong makaintindi at makapagsalita sa higit sa labing-anim na wika, kasama na rito ang wikang Filipino.

Pinalawak din ng Littles Lawyers ang aming pagbibigay ng serbisyong legal sa buong Australia. Hindi katulad ng ibang mga kumpanya na naglalaan ng malaking pondo para sa mamahaling mga billboard at radyo, naglalaan ang Littles Lawyers ng pondo sa aming mga abogado at empleyado pati na rin sa teknolohiya upang makamit ng aming mga kliyente ang kinakamit nilang resulta, sa anumang pagkakataon.

Ngayon, isa na ang Littles Lawyers sa mga nangungunang law firms sa Australia, na espesyalista sa mga motor vehicle accident claims, workplace accident claims, public liability claims, total and permanent disability claims, at institutional pati na din ang historical abuse claims.

Mga Serbisyo ng Littles Lawyer

Sa Littles Lawyers, ang sakop ng aming serbisyo ay ang mga sumusunod:

opico-check
Motor Vehicle Accident Claims

Hindi mahalaga kung ikaw ay nasa isang trak, kotse, motorsiklo o bisikleta, o kung ikaw ay naglalakad lamang sa tawiran o eskinita. Kami ay mga abogado na maaaring makatulong upang mapaabot ang isang napinsalang indibidwal ng Compulsory Third Party (CTP) claim upang makakuha sila ng kompensasyon.

opico-check
Away from Home and Public Liability

Kami rin ay makakatulong sa mga indibidwal na may claim habang ‘away from home’ o ukol sa ‘public liability’. Ito ay claim ng isang indibidwal na nasaktan sa isang ari-arian na hindi nila pag-aari, tulad ng isang coffee shop, istasyon ng tren o tindahan ng grocery- o sa isang pampublikong lugar tulad ng isang parke o sa isang bangketa.

opico-check
Total Permanent Disability Claim

Karamihan ng mga manggagawa ay nakakaligtaan na sila ay insured para sa Total Permanent Disability (TPD). Kung ikaw ay isang miyembro ng isang superannuation fund sa Australia, halos tiyak na mayroon kang TPD bilang isang miyembro ng fund. Maaari ring mayroon kang iba’t-ibang disability insurance tulad ng Income Protection or Critical Illness. Tandaan, maaaring ikaw ay karapat-dapat maghain ng claim sa higit sa isang patakaran, depende sa iyong personal na kalagayan.

opico-check
Income Protection Claim

Kung pansamantalang hindi ka makapagtrabaho dahil sa masamang kalusugan, maaaring mayroon kang karapatan para sa Income Protection Claim. Ito ay karapatan ng isang indibidwal kung saan parte ng sahod pre-illness ay maaaring ibigay sa ilalim ng nakatakdang panahon.

opico-check
Work Cover Claims

Kami rin ay mga abogado para sa mga kliyenteng nasaktan dulot ng kanilang trabaho. Maari kaming makatulong sa mga manggagawang napinsala dulot ng trabaho - anuman ang uri nito: permanenteng, casual, full-time o part-time. Titiyakin ng aming mga abogado na makakakuha ang aming mga kliyente ng tamang pagtrato habang sila ay nasa proseso ng kanilang Work Cover claim.

opico-check
Medical Negligence

Kami rin ay mga abogado na makakatulong upang makuha ng kompensasyon para sa mga indibidwal na nabiktima ng katiwalian sa ospital o anumang medical practice.

opico-check
Institutional Abuse

Karamihan ng mga manggagawa ay nakakaligtaan na sila ay insured para sa Total Permanent Disability (TPD). Kung ikaw ay isang miyembro ng isang superannuation fund sa Australia, halos tiyak na mayroon kang TPD bilang isang miyembro ng fund. Maaari ring mayroon kang iba’t-ibang disability insurance tulad ng Income Protection or Critical Illness. Tandaan, maaaring ikaw ay karapat-dapat maghain ng claim sa higit sa isang patakaran, depende sa iyong personal na kalagayan.

Kung mayroon kang tanong ukol sa anumang impormasyon legal, huwag mag-atubiling tumawag sa amin dito sa Littles Lawyers. Handa kaming makiling sa anumang isyu na bumabagabag sa inyo.

Ready to assess your claim?
Littles Lawyers
Share This

Select your desired option below to share a direct link to this page.
Your friends or family will thank you later.