ฉันควรเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บจากการทำงานหรือไม่ หากนายจ้างฉันเป็นคนจ่ายค่ารักษาอยู่แล้ว

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างของคุณแล้ว บริษัทประกันภัยยังต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นตามสมควรของคุณอีกด้วย  การเข้าพบและปรึกษาหารือกับแพทย์ทั่วไป (GP) และการทำกายภาพบำบัดมักเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการรักษา อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของคุณ คุณอาจต้องการรับการรักษาเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การปรึกษาหารือกับแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท หรือการสแกนด้วย MRI  ในบางกรณี คุณอาจต้องเข้าคลินิกการจัดการความเจ็บปวดทางจิตใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเจ็บปวดทางจิตใจของคุณ  เราได้เห็นการเรียกร้องบางอย่างโดยบริษัทประกันภัยได้อนุมัติสุนัขบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับบาดเจ็บทางจิตใจจากการทำงาน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงไม่เคยมีใครบอกคุณเรื่องนี้เลย 

อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป และกลับจากการนัดหมายทางการแพทย์ตามสมควร แต่อย่าเพิ่งกังวลไป หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คุณอาจจะได้รับเงินคืนสูงถึง 55 เซ็นต์ต่อกิโลเมตร  ในเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ด้วยราคาน้ำมันที่สูงมาก เราเข้าใจดีว่าทุกดอลลาร์มีค่าเมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้ 

สุดท้ายนอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้าง และค่ารักษาพยาบาลแล้ว คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยแบบก้อนครั้งเดียวสำหรับการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้น้อยที่นายจ้างของคุณ หรือผู้ประกันตนค่าชดเชยแรงงานของคุณจะมีความคิดริเริ่มในการแนะนำคุณเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายค่าสินไหมทดแทนนี้ หรือจัดให้มีการประเมินระดับการบาดเจ็บของคุณ  ขั้นตอนมาตรฐานคือในฐานะผู้ยื่นคำร้องคุณจะต้องทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนก่อน จากนั้นบริษัทประกันภัยอาจจะมีการตอบกลับการเรียกร้องของคุณนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิด ซึ่งตามมาด้วยการต่อรองต่างและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับค่าตอบแทนสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคนงานนั้นมีความซับซ้อน และความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เราจึงขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางด้านกฎหมายจากนักกฎหมายที่เป็นมืออาชีพเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ตัวท่านใดที่อาจประสบอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชย หรือมีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ทาง Email: Wapir@littles.co 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

กองทุนซุปเปอร์และ ประกันภัย Total and Permanent Disability หรือ TPD เกี่ยวข้องกันอย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเรามี TPD หรือเปล่า

กองทุนซุปเปอร์ส่วนใหญ่จะเสนอประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) และประกันภัยรายได้แก่สมาชิกของซุปเปอร์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบประกันภัยของคุณ โดยให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองผ่านกองทุนซุปเปอร์ของคุณหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในซุปเปอร์เพื่อหา  กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ  ประเภทของประกันภัยในกองทุนซุปเปอร์ โดยทั่วไปกองทุนซุปเปอร์จะเสนอประกันภัยชีวิตสามประเภทสำหรับสมาชิก ได้แก่  ประกันภัยความคุ้มครองชีวิต — เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองการเสียชีวิต ประกันภัยชนิดนี้จะจ่ายเงินก้อนหรือทยอยจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ของคุณ  ประกันภัยคุ้มครองรายได้ — เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองต่อเนื่องของเงินเดือน ซึ่งจะจ่ายให้คุณเป็นรายได้ประจำตามระยะเวลาที่กำหนด (อาจเป็น 2...

Read More

新南威爾士州(NSW)車輛第三者責任保險(CTP)——永久傷殘 

《Motor Accident Guidelines: Permanent Impairment 第6部分》的目的是根據 Motor Accidents Injuries Act 2017 評估機動車事故造成的永久傷殘程度。該部分基於美國醫學協會《永久傷殘評估指南第四版》(AMA4指南)。  指南的第6部分適用於該Motor Accidents Injuries Act下2017年12月1日或之後發生的機動車事故傷害所導致的永久傷殘評估。  傷害原因 (Causation) Motor Accidents...

Read More

新州工傷賠償:什麼是獨立醫療檢查 Independent Medical Examination(“IME”)?

獨立醫療檢查 Independent Medical Examination (“IME”) 是由具有適當資格和經驗的醫生進行的醫學評估,以幫助解決工傷賠償管理中的問題。  保險公司可以安排 IME 來確定:   • 診斷   • 工傷是怎麼發生的  • 治療原因和是否合理必要   • 建議療程  • 公傷前工作能力和工時  • 恢復的可能性和時間範圍  • 其他合適的工作職責和能力   • 工傷引起的喪失能力   • 身體能力和任何必須避免的活動   • 評估您的永久性損傷程度 (“Whole...

Read More