การให้บริการแบบ Gratuitous Services คืออะไร

การให้บริการแบบ Gratuitous Services คืออะไร และสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยได้หรือไม่

การบาดเจ็บอย่างถาวรอาจส่งผลบั่นทอนชีวิตต่อคุณในหลายด้าน การบาดเจ็บอาจเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณไม่เพียงแค่ความสามารถในการทำงาน และความมั่นคงต่อทางการเงินของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจวัตรประจำวัน และความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นประจำจากครอบครัวหรือเพื่อนสำหรับงานบ้าน และธุระส่วนตัวที่คุณไม่สามารถทำเองได้อีกต่อไป อีกทั้งคนที่คุณรักอาจได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากพวกเขาต้องสละเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณในบางกรณี หากเป็นกรณีนี้คุณอาจสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยสำหรับการรับบริการแบบ Gratuitous Service

ทางศาลสูงสุดยอมรับว่าฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากการรับการดูแลที่บุคคลอื่นจัดหาให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งความหมายพื้นฐานสำหรับความเสียหายโดยหลัก ๆ คือการที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่าง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง ส่งผลให้เกิดความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือและการดูแล – ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชยเพื่อนำเงินมาจ่ายในส่วนของการรับบริการ Gratuitous Service ที่เหมาะสมเพื่อการตอบสนองความจำเป็นในส่วนนี้ของคุณ โดยค่าใช้จ่ายตรงนี้จะคำนวณมาจากการอ้างอิงจากมูลค่าเชิงพาณิชย์หรืออัตราตลาดของบริการดังกล่าวในช่วงเวลานั้น ๆ เแทนการสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจริงที่คุณต้องจ่ายเพื่อจ้างคนมาดูแลคุณ เงินชดเชยตรงส่วนนี้จะจ่ายค่าคนที่มาให้บริการความช่วยเหลือและดูแลคุณเอง (Van Gervan v Fenton [1992] HCA 54)

หลักกฎหมายทั่วไปเหล่านี้ถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายภายใต้ Under Section 59 of the Civil Liability Act 2003 (รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย) การได้รับบริการให้ความช่วยเหลือและการดูแลแบบ Gratuitous Service จะต้องเกิดจากความจำเป็นและเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีความเสียหายที่ไม่สามารถขอรับการบริการได้หากคุณได้รับการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันก่อนได้รับการบาดเจ็บในปัจจุบัน และกฎหมายได้กำหนดให้ ต้องได้รับการบริการอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

แล้วการให้บริการแบบใดบ้างที่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการเกิดอาการบาดเจ็บได้ ? แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดรายการการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่การให้บริการเหล่านี้อาจรวมถึง:

  • การขับรถพาผู้บาดเจ็บไปและกลับจากการนัดหมายทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • การพยาบาลผู้บาดเจ็บ
  • การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบ้าน เช่น ทำอาหาร และทำความสะอาดที่พัก เป็นต้น

หากไม่คำนึงถึงประเภทของบริการ สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแลที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการที่สมเหตุสมผลของคุณ อันเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บอย่างถาวร ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือคุณต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด หากคุณต้องการขอคำแนะนำ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรามา

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอค่าชดเชยในการขอรับบริการความช่วยเหลือและการดูแลสำหรับการบาดเจ็บถาวร ทุกท่านสามรถขอรับการปรึกษาหรือส่งคำถามมาได้ทาง

ข้อความ (Direct message)

Email: Wapir@littles.co

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

精神疾病(Mental Illness)及TPD伤残保险

近年来,社会对于精神疾病的认知、给予的支持以及开拓的治疗逐渐进步。随着大家对精神健康(mental health) 的讨论渐渐开放和了解,社会对 “精神疾病” 或 “心理障碍” 患者的污名化以及刻板影响也日渐被打破。尽管如此,对于患者来说,要维持生计、养家糊口依然是一个很大的挑战。当一个人因为精神疾病而无法工作,她/他可以申请完全和永久伤残保险 (Total and Permanent Disability Insurance, 以下简称TPD保险) 赔偿吗?  很多人或许会认为,身体上的伤残比精神疾病更符合申请TPD保险或收入保障险 (Income Protection Insurance,或称Salary Continuance Benefits)的资格。或许正在阅读这篇文章的您也认为以精神疾病或障碍作为理由去申请索赔的成功率很低,所以没必要尝试。我们希望这一篇文章能改变您的看法,也能为一些受精神疾病困扰的人提供一些有用的信息。 ...

Read More

กองทุนซุปเปอร์และ ประกันภัย Total and Permanent Disability หรือ TPD เกี่ยวข้องกันอย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเรามี TPD หรือเปล่า

กองทุนซุปเปอร์ส่วนใหญ่จะเสนอประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) และประกันภัยรายได้แก่สมาชิกของซุปเปอร์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบประกันภัยของคุณ โดยให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองผ่านกองทุนซุปเปอร์ของคุณหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในซุปเปอร์เพื่อหา  กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ  ประเภทของประกันภัยในกองทุนซุปเปอร์ โดยทั่วไปกองทุนซุปเปอร์จะเสนอประกันภัยชีวิตสามประเภทสำหรับสมาชิก ได้แก่  ประกันภัยความคุ้มครองชีวิต — เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองการเสียชีวิต ประกันภัยชนิดนี้จะจ่ายเงินก้อนหรือทยอยจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ของคุณ  ประกันภัยคุ้มครองรายได้ — เรียกอีกอย่างว่าความคุ้มครองต่อเนื่องของเงินเดือน ซึ่งจะจ่ายให้คุณเป็นรายได้ประจำตามระยะเวลาที่กำหนด (อาจเป็น 2...

Read More